Hledám
Hledat
Zavřít

Marterlweg D - Zeissberg - Kronast

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis
Cílové místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis

délka trvání: 1h 42m
délka: 22,5 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 296m
Výškové metry (sestupně): 300m

nejnižší bod: 551m
nejvyšší bod: 675m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Ostatní

powered by TOURDATA

Spolek "Heimat-Geschichte-Brauchtum" se s vděčností ujal úkolu sestavit "Neumarkter Marterlwege". Obětavý tým mohl navázat na historické dokumenty a brožury, které již různým způsobem osvětlily historii Neumarkt Marterl.

V obci Neumarkt se nachází řada božích muk a křížů u cest, které obohacují krajinu jako kulturní skvosty. Každá kaplička u cesty navíc vypráví individuální příběh: o zvláštních událostech, o starostech a útrapách lidí nebo třeba o vděčnosti toho, kdo ji postavil. Marterl jsou takříkajíc kamennými svědky historie.

Doporučení: Vezměte si kolo

Stručné pokyny
Pojedete na kole po silnici B125, po levé straně silnice jsou dva kované kříže a dva kameny, které připomínají lidi, kteří měli nehodu (na ty se podíváme při zpáteční cestě), pak pokračujete na křižovatku Schwandtendorf, tam odbočíte na Kronast a pojedete přes most S10, vlevo po GW do Schwandtendorfu. Zde je třeba navštívit 3 stanice. Za kaplí cesta pokračuje směrem na Kronast. Za 2 stanicemi odbočte doprava. Za stanicemi dojedete do Kronastu. Poté pokračujte po GW směrem na Unterzeiß. Přibližně 2,5 km po příjezdové cestě do Stiegleru dojedete ke kapli. Poté pokračujeme (2 zastávky) ke "Kammermaor". Zde se otočíme a na kole se vrátíme k odbočce na Albingdorf (cca 1,4 km). U Aigneru navštívíme kapli. Poté se na kole přes "Kuglhofer" a přes "Fitzinger" vrátíme zpět do Kronastu. Cesta pokračuje přes GW do obce Oberzeiß. Za "Koja Chapel" jedeme na kole přes Schwandtendorf přes GW a vracíme se na B 125. Po cestě přijíždíme k pamětním kamenům a křížům. Návštěvou kostela a misijního kříže ukončíme nejdelší martyrologickou stezku v obci.

1. zastavení na GW je Steiningerův kříž.
Žulový kříž na kamenném podstavci Kamenný nápis 1931

Z 6 STEININGERSKÝ KŘÍŽ
Historie : Kříž byl vztyčen v roce 1931 na místě dřevěného kříže. Přesná historie není známa.
Tip na výlet: Další zastávkou ve Schwandtendorfu je Peilsteiner Marterl.

Z 7 PEILSTEINER- MARTERL
Cihlová kaplička u cesty se železnou mříží. Hlavní postava: Panna Maria Fatimská. Vedle ní se nacházejí také sochy světců.
Historie: Postavena v roce 1969 jako ozdoba.
Další zastávkou ve Schwandtendorfu je kaple v centru obce.

Z 8 BERGER KAPLE
Procházková kaple s lavičkami. Oltářní obraz: Maria s dítětem. Obrazy světců po obou stranách. Nápis: 19 JHS 04 FTB ( Franz a Theresia Bergerovi).
Historie: Franz, syn Bergergutů, si v roce 1903 zlomil nohu. Jako poděkování za úspěšné uzdravení nechal jeho otec v roce 1904 postavit kapli. ( Ústní tradice )
Poznámka k cestě: Cesta pokračuje po GW směrem na Kronast. Po 300 metrech odbočte na křižovatce GW doprava.

Z 11 FREUDENTHALER -KS
Žulová kaplička u cesty, hlavní obrázek: Pieta, vlevo svatý Florián, vpravo svatý Leonhard. Renovováno 1996 Obrázek namalován. Fr. Traxl.
Historie : Nápis na obraze: JHS 1855 INRI MARIA JW LT
Tip na cestu: V zahradě 200 metrů od "Schlägeru" se nachází kaplička u cesty.

Z 12 SCHLÄGER - KREUZSTÖCKL
Kulatý kamenný sloup s obrazovou přílohou. Ve výklencích 4 obrázky: Trojice. Leonharda. Floriána, Marie s dítětem Nápis: Sv: A S M 1990 ( Alfon a Maria Schlägerovi )
Historie : Postaven v roce 1990 místo kaple. Byl vztyčen jako poděkování za bezpečný návrat předchozího majitele domů z první světové války.
Tip pro řidiče: Když budete pokračovat po této GW, uvidíte zbytky zříceniny Kronast.

ZŘÍCENINA HRADU KRONAST
Stavba se v listinách objevuje v roce 1333. Slovo "Kronšt" je poprvé zmíněno v roce 1377.
Historie: Budova, která nikdy nebyla hradem ani podobnou stavbou, musela kvůli červené barvě kamene minimálně jednou vyhořet. V roce 1527 se budova poprvé objevuje jako majetek "Weinbergerů" ze Zelkingeru. Po požáru v 16. století již nebyl obnoven.
Tip pro řidiče : Na příjezdové cestě k bývalé kovárně se vpravo nachází kamenný svišť.

Z 53 KRONŠTEJN- KREUZSTÖCKL
Široký sloup s obráceným skleněným obrazem: Nejsvětější Trojice. Na něm lotrinský kříž. Nápis: "Václavský kostel sv: JHS, INRI 1823
Příběh : Vysokohorská dívka šla domů z tanečních. Dívka si myslela, že když si zapomněla růženec, je to mnohem větší zábava. Náhle dívku strhl vichr a ona padla umírající do náruče chlapce stojícího opodál. Na její památku byl v roce 1823 poblíž bývalé kovárny vztyčen Stöcklův kříž.
Tip na cestu: Nyní pojedeme dobré dva kilometry na sever do Unterzeiß. Na vrcholu hory nás čeká Stieglerova kaple. Před ní stojí kříž.

Z 30 STIEGLER - KREUZSTÖCKL
Široký sloup se dvěma výklenky. Nahoře. Nejsvětější Trojice, spodní nika prázdná. Nápis: JHS, MARIA Joseph a Klara Stiglerovi.
Historie: Kaplička stávala u příjezdové cesty do Puchmayeru a byla sem přemístěna při stavbě nákladní silnice (GW).
Trasa : Vydáme se po příjezdové cestě směrem ke kapličce, která je již vidět.

Z 31 STIEGLER - KAPLE
Přístupná domácí kaple s lavicemi, oltářem a svatostánkem. Socha Zmrtvýchvstalého Krista, socha Panny Marie, svatý Josef, křížová cesta. Zvonice se zvonem. Nápis: Věrný hroudě, blíž Bohu.
Příběh: Stieglovy děti si hrály v chýši z listí, když tu náhle vypukl požár. Jeden chlapec zůstal uvězněn. Podařilo se ho zachránit bez zranění. Kaple byla postavena v roce 1936 jako poděkování. (Ústní tradice)
Popis trasy: Naše cesta pokračuje přes GW do Trölsbergu směrem na Freistadt. Po 400 metrech uvidíme kapli po pravé straně.

Z 32 UNTERGRABENSTEINER KAPLE
Přístupná kaple se čtyřmi lavičkami a sochou. (Svatý Florián, svatý Leonhard, Maria s dítětem = hlavní obrázek. Dva obrazy světců Nápis: "Sv: IS 18 INRI 80 FS (Johann a Franziska Sulzerovi).
Historie : Historie není známa.
Trasa: Pokračovat podél silnice GW, u příjezdové cesty do Obergrabensteineru odbočit 100 m k malé kapličce.

Z 33 OBERGRABENSTEINER KAPLE
Malá kaple, s hlavním obrazem: Hlava Panny Marie, vlevo: Maria s dítětem, vpravo: Ježíšek. Jezulátko. Nápis: Renov. 1993
Historie: Historie není známa.
Trasa: U GW odbočte vlevo až k poslednímu statku v obci Neumarkt. Za rybníkem se vlevo nachází Kreuzstöckl. ( 200m )

Z 34 KAMMERMAIR - KREUZSTÖCKL
Široký sloup s kapličkou u cesty. Vitrážový obrázek s Nejsvětější Trojicí. Floriána, svatého Leonharda.
Historie: Na vrcholu ležatý půlměsíc, na něm železný kříž: "Vítězství křesťanství nad islámem?".
Tip na výlet: Nyní se otočíme a pojedeme zpět podél GW na rozcestí do Albingdorfu. (Cca 1400 m) Na křižovatce (vpravo) stojí kříž.

Z 28 AIGNER - KREUZSTÖCKL
Žulový sloup s papírovými obrázky za sklem (vpředu Ježíš na Olivové hoře, vlevo Madona s dítětem, vpravo svatý Florián, vzadu Pietro). Svatý Florián, vzadu Pieta.
Historie: Historie není známa
Tip na cestu: Pokud budeme pokračovat východním směrem, dojdeme po 50 metrech k Aignerově kapli.

Z 29 AIGNEROVA KAPLE
Procházková kaple se šesti lavicemi a oltářním obrazem: Maria s dítětem.
Renovace: 1992 Nápis: "Kaplička s věncem": VINICE: INRI, JHS, MARIA
Dějiny: V roce 1894 byla v kostele sv: V kapli se nachází zarámovaný rukopis s následujícím textem: Marienkapelle byla postavena Josefem a Marií Freudenthalerovými, vysvěcena 20. srpna 1874 farářem Franzem Zimmerhanslem s biskupským povolením. "Kéž na tomto svatém místě panuje zbožnost a ticho."
Popis trasy: Pokračujeme po GW (cca 800 m) ke "Großhansl" v Albingdorfu, kde po pravé straně stojí malá kaple.

Z 54 KAPLE GROSSHANSL
Malá, zděná kaplička s obrazovou nikou a železnou mříží. Obr: Reverzní skleněný obrázek: Ochrana domu
Historie : Kaplička byla na toto místo přemístěna při změně trasy silnice. Jiná historie není známa.
Tip pro řidiče: Asi po 200 metrech se po levé straně silnice mezi dvěma starými břízami nachází malá kaplička.

Z 55 KOGLHOFEROVA KAPLE
Lidový název: Známá a "Kuglhofer"
Malá zděná kaplička se střechou z kamenných desek. Ve výklenku se železnou mříží stojí socha Fatimy. Vlevo a vpravo jsou obrazy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Panny Marie.
Historie: Postavena v roce 1865 na přání dětí, přání bylo splněno o 13 let později. Jediné dítě, syn Josef Seyr, se narodil v roce 1869. Jeho otci však bylo dopřáno pouze 10 let a zemřel v roce 1879 ve věku 51 let.
Směr jí zdy: Po GW se po 200 metrech dostaneme ke Kreuzstöcklu na příjezdové cestě u "Schreda-Michael".

Z 56 SCHREDA - KREUZSTÖCKL
Štíhlý sloup, kaplička u cesty se třemi výklenky. Obrázky za sklem: Nejsvětější Trojice, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Nejsvětější Srdce Mariino. Kovaný železný kříž na kamenné kouli. Kamenný nápis: F F 1750 A P
Dějiny: Křížová cesta s křížem a křížovou cestou, na níž je umístěn kostel sv: V letech 1680-1706 panovaly mezi protestanty a katolíky velké rozpory ve víře. Působili zde rytíři a loupeživé bandy. V oblasti Zarzer (Schreda) bylo loupežnické doupě, ale sídlo loupežnického náčelníka bylo v Landlu (Lein-Fitzinger). Mezi loupežnickými bossy existovala dohoda, že "kdo přežije bitvy, postaví ostatním pamětní kámen". Právoplatným majitelem je rodina Landlů, ale památník je propachtován oběma, i když stojí na pozemku Zarzerhausu. Stánek loupežnického doupěte. Naposledy kapličku renovovali kefermarktští důchodci pod vedením Wegerera Ericha.
Tip pro řidiče: Tady se otočíme a pojedeme po silnici GW doleva směrem na Kronast. Tenisový kurt necháme vpravo a pojedeme na Oberzeiß (cca 500 m). Za křižovatkou (vlevo) se po 50 m mezi 2 domy vlevo nachází malá kaplička.

Z 17 ČERNÁ KAPLIČKA
Lidový název: "Schwarz Mariann"
Malá cihlová kaplička, ve výklenku velký obraz s bolestnou Matkou Boží Renovace v roce 1994.
Historie : Postavena v roce 1946 panem Schwarz Johannem z vděčnosti za to, že přežila poválečné období.
Trasa: Pokračujte po silnici GW směrem na Lamm, po 200 metrech dojdete vlevo ke kříži.

Z 18 HOADER - KREUZSTÖCKL
Trojdílná žulová kaplička u cesty s obrazovou nikou (Maria s dítětem).
Historie: Historie není známa. Jedná se o nejnetradičnější typ v obci Neumarkt.
Trasa: Otočíme kola a projedeme zbytek osady. Na křižovatce odbočíme vpravo směrem na "Koja", Greslehner Bertl). Tento skvost se nachází před statkem po pravé straně na okraji lesa.

Z 52 KOJA - KAPLE
Procházková kaple s 8 lavicemi, 2 dřevěné sochy: Marie, vlevo u vchodu: krucifix, dřevěný oltář. Zvonička: vpravo od kaple sv. Několik obrazů svatých
Historie: kostel sv: Nápis: Postaveno na přímluvu za větší pokoj v rodinách. Slavily se zde také svatby.
Tip na výlet: Po otočení kola se na kole vrátíme zpět do vesnice. Naše cesta vede na okraj lesa, kde se díváme přímo na svatyni.

Z 15 ELMER - MARTERL
Kaplička u cesty s proskleným výklenkem se železnou mříží. Dřevěná socha: Maria s dítětem a 2 dřevění andělé (svícny).
Vztyčena v roce 1988 na místě plechového kříže (Červený kříž).
Pokyny pro řidiče: Jedeme přes GW na silnici B125 (rovně přes obec.) Pamětní kámen je vlevo asi 10 m před zatáčkou.

Z 2 ÖLLINGERŮV PAMĚTNÍ KÁMEN
Žulový blok s nápisem a lucernou.
Historie: V roce 1925 byl na místě, kde se nacházel kostel sv: Nápis: "Zlatý hřeb": Na památku paní Johanny ÖLLINGEROVÉ, která zahynula při dopravní nehodě s mladým rekrutem 16. dubna 1988 ve věku 24 let.
Pokyny pro řidiče: Odbočíme doprava na silnici B 125 a po pravé straně silnice (200 m) podél silnice S 10 uvidíme dva železné kříže a kapličku u cesty.

N 29 POSTL -KŘÍŽ
Kovaný železný kříž s nápisovou deskou, na kamenném podstavci. Obnoven. 2021
Na památku POSTL Pepiho, který zahynul při dopravní nehodě nedaleko 11. ledna. 1982, spolu s dalšími třemi mrtvými (včetně Reindla Friedla). Kříž přemístěn kvůli S10)
Rada pro řidiče: V 30 m kaplička u cesty.

Z 3 GRUMPTMANNŮV KŘÍŽ
Kovaný kříž s keramickým obrázkem. Obnoven. 2021
Historie: Na památku pana Waltera GRUMPTMANNA, 22 let, měl nedaleko nehodu 25. 8. 1956, přemístěn kvůli kříži S 10. Na místě kříže je křížek.

N 27 WEINBERGER-KREUZSTÖCKL
Kamenný sloupek s kapličkou u cesty, obrázek za sklem: Nejsvětější Trojice.
Kamenná deska s nápisem: Svatá Trojice: Wolfgang Weinberger - 18.2.1967 + 15.2.1974
Historie: Nedaleko odtud zahynul v roce 1974 při dopravní nehodě teprve sedmiletý Wolfgang. (Kámen byl také přemístěn z původního místa kvůli stavbě dálnice S 10).
Poznámka k cestě: Jedeme zpět, za pěkný výlet poděkujeme při krátké modlitbě v kostele.Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Výhodné roční období
  • jaro
  • léto
  • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Marterlweg D - Zeissberg - Kronast
Verein „Heimat-Geschichte-Brauchtum“
4212 Neumarkt im Mühlkreis

telefon +43 664 3457941
E-Mail rudolf.kaineder@aon.at
web www.muehlviertel.at/oesterreich-tou…
https://www.muehlviertel.at/oesterreich-tour/detail/430008863/marterlweg-d-zeissberg-kronast.html

Mluvíme následujícími jazyky

německý

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis
Cílové místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis

délka trvání: 1h 42m
délka: 22,5 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 296m
Výškové metry (sestupně): 300m

nejnižší bod: 551m
nejvyšší bod: 675m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Ostatní

powered by TOURDATA