Hledám
Hledat
Zavřít

Prohlášení o bezbariérovosti

Oberösterreich Tourismus GmbH se snaží umožnit bezbariérový přístup ke svým webovým stránkám a mobilním aplikacím v souladu se spolkovým zákonem o zákazu diskriminace na základě etnické příslušnosti, náboženství, světonázoru, postižení, věku, pohlaví, nebo sexuální orientace (antidiskriminační zákon spolkové země Horní Rakousko, dále jen Oö. ADG) (§ 15b), jakož i s nařízením o požadavcích na bezbariérový přístup k webovým stránkám a mobilním aplikacím v oblasti Oö. ADG (dále jen Oö. WEBVO 2020) za účelem realizace směrnice (EU) 2016/2102 Evropského Parlamentu a Rady Evropské unie.

Toto prohlášení o bezbariérovosti platí pro následující webové stránky a mobilní aplikace: www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at, www.ausflugstipps.at, www.gesundheitsurlaub.at, www.snowandfun.at, www.medienservice.oberoesterreich.at a www.uppercode.at.

 

1. Informace k ovládání a přístupu

a. Accesskeys

Pro usnadnění navigace na webu jsme na všech stránkách implementovali accesskeys k důležitým oblastem webu. Aby nevznikaly žádné konflikty s již přednastavenými zkratkami operačního systému, byly využity numerické klávesy. K dispozici jsou následující accesskeys:

0 úvodní stránka
1 navigace
2 obsah
3 kontakt 
4 sitemap
5 vyhledávání
6 začátek stránky
7 tiráž
8 zobrazení pozice

V závislosti na prohlížeči a operačním systému využívejte výše uvedené klávesy v kombinaci se speciální ovládací klávesou:

 • Internet Explorer: Alt + [klávesa]
 • Firefox: Alt + Shift (Windows a Linux), resp. Ctrl (Mac) + [klávesa]
 • Google Chrome: Alt (Windows), Ctrl + Opt (Mac), resp. Alt + Shift (Linux)
 • Opera: Klávesová zkratka Shift + Esc otevře kontextové menu, kde je uveden seznam accesskeys. Ty lze potvrdit klávesou Enter.

 

b. Responzivní web design

Naše webové stránky jsou díky využití responzivního designu webu optimalizovány pro nejrůznější výstupní zařízení (mobilní telefon, tablet, stolní počítač). Prvky obsahu (např. obrázky, struktura stránek, velikost) jsou automaticky optimalizovány pro co nejlepší čitelnost a přizpůsobeny velikosti dané obrazovky.

 

c. Ovládání pomocí klávesnice

Hlavní menu lze ovládat pomocí klávesnice (šipky nahoru, dolů, doleva a doprava). Galerii obrázků (Lightbox) lze zavřít pomocí klávesy ESC. V případě ubytování, gastronomie, výletů, památek apod. lze záložky a rolety otevírat a zavírat pomocí tabulátoru a klávesy Enter.

 

d. Hledání ubytování

Při hledání ubytování s volnými kapacitami pro určitý časový úsek prosím zohledněte delší dobu potřebnou k načtení stránky. Jsou zde zobrazovány údaje nejrůznějších poskytovatelů ubytování. Ubytování mohou být filtrována dle různých kritérií. Nenachází se zde tlačítko „potvrdit“. Údaje o ubytování jsou znovu načteny automaticky.

 

2. Stav kompatibility s požadavky

Tyto webové stránky a mobilní aplikace jsou kvůli následujícím nesrovnatelnostem / výjimkám částečně kompatibilní s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 - AA, resp. s požadavky na bezbariérovost dle DIN EN 301 549 V2.1.2, vydání 2018-08.

 

3. Nikoli bezbariérové / částečně bezbariérové obsahy

Níže uvedené obsahy nejsou z následujících důvodů bezbariérové, nebo jsou pouze částečně bezbariérové.

 

a. Nekompatibilita / neúměrné úsilí

 • PDF dokumenty a dokumenty aplikace Word (především starší dokumenty), které jsou využity na této webové stránce, nejsou bezbariérové. Jestliže potřebujete obsah jednoho z našich PDF dokumentů nebo dokumentů aplikace Word, kontaktujte nás prosím. Budeme se Vám snažit informace zprostředkovat v jiné formě.
 • Videa využitá na našich webových stránkách momentálně nejsou bezbariérová. Ve smyslu ustanovení o bezbariérovosti představuje jejich adaptace neúměrné úsilí. Naše videa se snažíme dát k dispozici co možná nejdříve v bezbariérové formě.
 • Veškeré obrázky by měly být pro uživatele „screen reader“ přístupné pomocí alternativních textů. Jestliže by některý z obrázků nebyl popsán pomocí alternativního textu a obsah by tak byl pouze částečně bezbariérový, sdělte nám to prosím.
 • Naše texty se snažíme formulovat bez použití zkratek a cizích slov. Navíc nepoužíváme náročné větné konstrukce. Jestliže by pro Vás byl některý z textů nesrozumitelný a zdál by se Vám z tohoto důvodu pouze částečně bezbariérovým, kontaktujte nás prosím. Pokusíme se Vám poskytnout srozumitelnou verzi.
 • Seznamy, jako jsou seznamy ubytování, seznamy akcí, seznamy restaurací, seznamy POI, seznamy nabídek, seznamy obcí a regionů, jakož i seznamy zpráv se zakládají na strukturovaných údajích z TOURDATA a jsou momentálně pouze částečně bezbariérové. Když uživatel webových stránek omezí zobrazení položek seznamu pomocí filtru, načtou se obsahy výsledků automaticky znovu (pomocí funkce AJAX). To představuje problém pro osoby se zrakovým postižením, které používají "screen reader". "Screen reader" totiž nepostřehne změny již načtených obsahů. Vylepšení našich seznamů plánujeme na rok 2021.

 

b. Obsahy, které nespadají pod oblast uplatnění použitelných právních předpisů

 • Nahraná média závislá na čase, jako jsou video a audio média, která byla uveřejněna před 23. září 2020.
 • Interaktivní karty momentálně nelze ovládat bezbariérově. Bezbariérovosti těchto karet lze s ohledem na momentální technické možnosti dosáhnout pouze za vynaložení neúměrně vysokého úsilí.
 • Obsahy třetích stran: Naše webové stránky se částečně zakládají na obsahu decentralizované turistické databáze. Naše poskytovatele obsahu vedeme k tomu, aby texty a média dodávali v bezbariérové formě. U takových obsahů třetích stran ale nemůžeme k souladu s ustanoveními o bezbariérovosti učinit žádné prohlášení.

 

c. Další informace

 • Ochrana před spamem / Re-Captcha: Pro ochranu před spamem a zasíláním hromadných e-mailů prostřednictvím našich kontaktních formulářů musíme využívat funkce takzvané „Re-Captcha“. Tato funkce není bezbariérová. Jestliže byste z důvodu využití této funkce nemohli formulář použít, zašlete nám prosím e-mail na barrierefrei@oberoesterreich.at, nebo zavolejte na informace ohledně dovolené v Horním Rakousku na čísle +43 732 221022.
 • Mediální servis: Na stránce https://medienservice.oberoesterreich.at/ poskytujeme zástupcům médií obrázky ke stažení. Jestliže máte problém se stažením obrázků, kontaktujte nás prosím. Obrázky Vám můžeme zaslat i pomocí jiných komunikačních kanálů.

 

4. Dotazy a podněty

Oberösterreich Tourismus GmbH klade velký důraz na průběžnou úpravu a optimalizaci webových stránek a mobilních aplikací. Máte-li otázky ohledně ovládání webových stránek nebo podněty k obsahům, obraťte se na nás prosím prostřednictvím e-mailu: barrierefrei@oberoesterreich.at.

Váš dotaz přezkoumáme a výsledek, jakož i provedená nebo zamýšlená opatření, Vám sdělíme během 2 měsíců. Během 2 měsíců budou zodpovězeny také dotazy k obsahům webových stránek a mobilních aplikací, na které se povinnost splnění požadavků na bezbariérovost nevztahuje a které nejsou přístupné bezbariérově.

 

5. Vymáhání práva

Jestliže naše informace ohledně nepřiměřeného úsilí nejsou uspokojivé, můžete se obrátit na následující subjekt pověřený prosazováním práv:

Úřad hornorakouské zemské vlády
Hornorakouská instituce pro boj proti diskriminaci / Hornorakouský monitorovací výbor
Bahnhofsplatz 1, 4021 Linz
as.post@ooe.gv.at
+43 732 77 20-117 68