Hledám
Hledat
Zavřít

Prohlášení o informační povinnosti - Prohlášení o ochraně dat

(Prohlášení o ochraně osobních údajů)

Společnost Oberösterreich Tourismus GmbH, jako společnost odpovědná za zpracování osobních údajů klade velký důraz na ochranu osobních údajů, mezi které patří veškeré informace, související s identifikací nebo možností identifikace fyzické osoby. Při zpracování osobních údajů budou dodržovány zákonné a smluvní podmínky, data budou zpracovávána jen na základě vašeho souhlasu anebo v rámci oprávněného zájmu a z konkrétního definovaného důvodu. (Čl. 6 GDPR). Vaše osobní údaje jsou důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu s příslušnými platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů (především GDPR, Zákona o ochraně osobních údajů a zákona o telekomunikacích - TKG (TKG = Telekommunikationsgesetz = zákon o telekomunikacích)

1. Navázání kontaktu / dotazy

S vašimi dotazy se obracejte na naše internetové stránky nebo nás kontaktujte telefonicky. Veškeré osobní údaje, které jste nám sdělili (jako je vaše e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo, zájmy) budou použity ke zpracování vaší poptávky (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR) nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) poskytnout co nejlepší turistické informace nebo služby a budou předávány pouze v případě, že dotaz musí být zodpovězen třetí stranou (např. poskytovatelem turistických služeb).

2. Informační zpravodaj; Convention News

Prostřednictvím našich internetových stránek můžete požádat o zasílání newslettrů. Potřebujeme k tomu vaši e-mailovou adresu a prohlášení, že s odběrem newslettrů souhlasíte. Pokud jste se k odběru newslettrů přihlásili, zašleme vám potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení vaší přihlášky (double opt-in).

K tomu budou ukládány a automaticky zpracovávány osobní údaje, které jste nám sdělili (e-mailová adresa, zájmy a eventuálně i oslovení, jméno a příjmení). Tyto údaje se zpracovávají výlučně za účelem zasílání newslettrů a nebudou poskytovány třetím osobám. Zpracování osobních údajů je možné na základě souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR a § 174 TKG). Samozřejmě se můžete kdykoli a bezplatně odhlásit stisknutím tlačítka „Zrušit odběr“, umístěného v každém newsletteru.

Zájemci z Convention Bureau Oberösterreich nebo Oberösterreich Tourismus GmbH mají možnost přihlásit se k odběru „Convention News“. Potřebujeme k tomu vaši e-mailovou adresu a prohlášení, že s odběrem newslettrů souhlasíte. Pokud jste se k odběru newslettrů přihlásili, zašleme vám potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení vaší přihlášky (double opt-in).

Z toho důvodu budou ukládány a automaticky zpracovávány osobní údaje, které jste nám sdělili (e-mailová adresa, zájmy a eventuálně: oslovení, jméno a příjmení). Tyto údaje se zpracovávají výlučně za účelem zasílání newslettrů (pokud bude uvedeno telefonní číslo k telefonním kontaktům) k zasílání pozvánek na odborné akce, odborné exkurze, ke zprostředkování nabídek šitých na míru a poptávek na poradenské služby atd. pro váš podnik, a nebudou poskytovány třetím osobám. Zpracování osobních údajů je možné na základě souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR a § 174 TKG zákona o telekomunikacích). Z odběru newsletterů se samozřejmě můžete kdykoli a bezplatně odhlásit a telefonický kontakt zrušit na: tagung@oberoesterreich.at.

3. Katalogové objednávky

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost objednat si katalogy, karty atd. Vámi poskytnuté údaje (oslovení, jméno a příjmení, adresa, e-mail, vybrané zájmy; volitelně: titul, telefon) budou použity pro zaslání požadovaných produktů a pro potvrzení objednávky a odeslání a budou předány třetím stranám pouze v případě, že to zpracování vyžaduje (např. poskytovatelům turistických služeb, zpracovatelům objednávek). Zpracování probíhá na základě (před)smluvních opatření (čl. 6 (1) písm. b. GDPR). Na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 (1) písm. f. GDPR), abychom vám poskytli co nejlepší informace / podporu, vám také rádi zašleme příslušné nové vydání. Pokud si nepřejete dostávat další poštovní zásilky, můžete tuto službu kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu abbestellen@oberoesterreich.at.

 

4. Žádosti o zaměstnání

Přihlášky můžete zasílat e-mailem. Vámi poskytnuté osobní údaje (jméno, kontaktní údaje, data narození, státní příslušnost, doklady k žádosti, podklady) budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH a jejími přidruženými společnostmi (OÖ Touristik GmbH, TTG Tourismus Technologie GmbH a Tourismusbeitragsstelle) uchovávány výhradně pro účely procesu žádosti o konkrétní pracovní místo nebo spekulativní žádosti a zpracovávány pomocí automatizovaných systémů na základě (před)smluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b). GDPR). K těmto účelům se částečně používá nástroj "Bewerber.manager" (karriere.at).  Uchovávání vašich údajů se řídí zákonem požadovanou dobou uchovávání. Údaje jsou uchovávány po dobu 7 měsíců od ukončení procesu podávání žádostí, pokud nebyla dohodnuta delší doba uchovávání (čl. 6 odst. 1 písm. a). GDPR).

5. Semináře

Prostřednictvím našich internetových stránek se také můžete přihlásit na semináře. Osobní údaje, které jste nám sdělili (oslovení, jméno, příjmení, telefon, e-mail, firma, adresa) budou ze strany společnosti Oberösterreich Tourismus GmbH uloženy výhradně za účelem pořádání semináře (organizace, realizace, vyúčtování) a budou automaticky zpracovávány v rámci plnění (před)smluvních povinností (čl. 6, odst. 1. písm. b), GDPR) a budou poskytovány pouze v případě, že to bude v souvislosti s uspořádáním semináře nezbytné (např. organizátorovi semináře, školiteli, zpracovateli zakázky).

6. Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty pouze tehdy, pokud jste k tomu udělili svůj souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) nebo pokud je to z důvodu (před) smluvních opatření nebo v souvislosti s plněním objednávky zapotřebí (např. zpracovateli zakázky) nebo mohou být poskytnuty na základě právních předpisů (čl. 6, odst. 1, písm. c), GDPR) úřadům, soudům nebo jiným veřejným subjektům, popřípadě z důvodu našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR), abychom vám mohli poskytnout co nejlepší informace / služby.

7. Cookie

Naše internetová stránka využívá cookie. Jedná se o malé textové soubory, ukládané prostřednictvím prohlížeče do vašeho koncového zařízení. Cookie nezpůsobují žádné škody. Umožňují analyzovat užívání internetových stránek, podporují jejich uživatelskou přívětivost, čímž slouží i uživatelům a zároveň sbírají statistická data o využívání internetových stránek, provádějí analýzu ke zlepšení nabídky. Tato metoda se také označuje jako "Tracking", tj. sledování potenciálních zájmů uživatelů.

Chceme vám umožnit, abyste učinili informované rozhodnutí, zda používat či nepoužívat cookie, které nejsou pro technické fungování internetu nezbytně nutné. Upozorňujeme, že pokud reklamní cookie odmítnete, bude reklama méně přesná a bude méně odpovídat vašim zájmům. Užívání internetové stránky zůstane zachováno v plném rozsahu.

Pokud je zapotřebí použít cookies, probíhá zpracování dat na základě vašeho prohlášení o souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR), našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) s cílem udržovat bezproblémovou funkčnost a bezvadný technický stav našich webových stránek nebo s cílem splnit naše smluvní povinnosti (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR). Máte možnost svůj souhlas kdykoli, nikoli však se zpětnou platností odvolat, nebo upravit zpracování vašich údajů technologií cookies prostřednictvím nastavení. Pokud nedojde ke zrušení nebo námitce, společnost Oberösterreich Tourismus GmbH vymaže cookies nejpozději po uplynutí 90 dní (pokud není stanoveno jinak). Další informace o technologii cookies, kterou skutečně používáme (především o účelu a době, po kterou jsou údaje ukládány) najdete v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, a také informacích o používané technologii cookies v rozbalovacím okně s názvem Cookie-Banner.

Právní základ pro použití nezbytných technických cookies vychází z našeho oprávněného zájmu na technicky bezproblémovém provozování a hladkém fungování našich internetových stránek (čl. 6 (1) pís. f. GDPR). Bez využití těchto cookies nemůže naše webová stránka správně fungovat. Patří k nim například cookies relace, resp. krátkodobé cookies. Cookies relace ukládají informace, které jsou využívány během Vaší aktuální relace prohlížení. Po uzavření prohlížeče dojde k automatickému vymazání těchto cookies. Na Vašem koncovém zařízení tak nezůstanou žádné informace.

Používání cookies můžete ovlivnit příslušnou konfiguraci vašeho prohlížeče; prohlížeče mají obvykle možnosti, jak používání cookies omezit nebo jejich ukládání zcela eliminovat. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost našich internetových stránek. Námitku proti používání cookies v on-line reklamách podniků můžete uplatnit přes americké internetové stránky www.aboutads.info nebo přes evropské internetové stránky www.youronlinechoices.com popřípadě obecně na stránky: http://optout.aboutads.info.

a. Google Analytics (nástroj pro analýzu webu)

Tyto internetové stránky využívá aplikace Google Analytics, služby pro webovou analýzu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Informace generované souborem cookie o tom, jak internetové stránky používáte, (např. IP adresa, přístup, navigační tok, doby prohlížení, používané prohlížeče a zařízení, jazyk a země) jsou předávány a ukládány na serverech společnosti Google v USA. My, jako provozovatel této webové stránky máme zájem na jednoduché analýze používání našich internetových stránek, aby byly pro uživatele co nejpřívětivější a nejúčinnější, a aby byly schopny se postupně dále rozvíjet.

V případě aktivace anonymizace IP adresy (Funkce "_anonymizeIp()") bude vaše IP adresa, zjištěná společností Google, před použitím v členských státech Evropské Unie nebo v jiných smluvních zemích, které uzavřely Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) nejprve zkrácena. Ve výjimečných případech však může být plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena teprve tam. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování výkazů o aktivitě webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webových stránek a internetu. Tyto informace Google eventuálně předává třetím osobám, avšak pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy, nebo pokud je třetí osoba zpracovává na objednávku společnosti Google.

Bližší informace o podmínkách využívání a ochraně dat naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na adrese www.google.at/intl/de/policies/.

Zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR).

Kromě toho můžete pomocí pluginů (zásuvných modulů) pro webové prohlížeče zamezit zaznamenávání údajů o užívání webových stránek, vytvářených cookiemi pro Google. Můžete k tomu využít tento plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

b. Další nástroje pro analýzu webu (účely analýzy)

Naše webové stránky používají, mimo jiné z důvodů zabezpečení dat, funkce různých nástrojů pro webovou analýzu, např. Webalizer, AW-Stats, které pracují se soubory protokolu a jsou zčásti součástí licencí GPL (General Public License). Používané soubory cookie umožňují analýzu používání webu vašimi uživateli. Takto generované informace jsou přenášeny na naše servery, na které jsou ukládány. Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby žádné cookie neukládal.

Tyto nástroje využíváme k marketingu a optimalizacím, zejména proto, abychom mohli analyzovat používání našich webových stránek a na základě toho neustále zlepšovat funkce, nabídky a rovněž uživatelský dojem. Statistickým vyhodnocováním chování uživatelů můžeme zlepšovat naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele atraktivnější. Shromážděná data (např. IP adresa) jsou uložena a dále zpracovávána teprve poté, co jsou pseudonymizována nebo anonymizována. Zpracování dat je založeno na právních předpisech (§ 165 odst. 3 TKG -  Zákon o telekomunikacích) a na vašem souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR), aby byly naše internetové stránky uživatelsky co nejpřívětivější a poskytovaly co nejlepší informace / služby.

c. Google Marketing Platform (marketingový nástroj)

Používáme marketingové a remarketingové služby ("marketingové služby Google") poskytované společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"). Marketingové služby Google, které používáme, zahrnují "Search Ads 360" a "Display & Video 360" a "Campaign Manager 360".

Služby Display & Video 360 a Campaign Manager 360 používají soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní nebo k zabránění tomu, aby uživatel viděl stejné reklamy vícekrát. Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenání toho, které reklamy se zobrazují v jakém prohlížeči, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení. Kromě toho mohou aplikace Display & Video 360 a Campaign Manager 360 používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, které souvisejí s požadavky na reklamu. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie DoubleClick žádné osobní údaje. Kromě toho jsou vytvářeny profily uživatelů, které jsou využívány pro vlastní účely průzkumu trhu - zejména na základě zjištěných zájmů.

Kromě toho nám používané soubory cookie DoubleClick Floodlight umožňují pochopit, zda po vyvolání nebo kliknutí na některou z našich zobrazovacích/video reklam na Googlu nebo na jiné platformě prostřednictvím služby Display & Video 360 nebo Campaign Manager 360 (sledování konverzí) provedete na našich webových stránkách určité akce. Aplikace Display & Video 360 a Campaign Manager 360 používají tento soubor cookie k pochopení obsahu, se kterým jste na našich webových stránkách interagovali, aby vám později mohly zasílat cílenou reklamu.

V případě reklam "Search Ads 360" je do prohlížeče odeslán soubor cookie, pokud uživatel navštíví stránku obsahující reklamy z reklamních produktů Google Marketing Platform nebo Google Ad Manager. Tyto stránky obsahují značky (tagy) reklam, které prohlížeč přimějí vyžádat si reklamní obsah ze serverů Google. Po doručení reklamního obsahu je rovněž odeslán soubor cookie.

Data uživatelů jsou zpracována v rámci marketingových služeb Google pod pseudonymem, tzn., že Google neukládá a nezpracovává příslušné datové soubory pod jménem nebo e-mailovou adresou uživatele, ale zpracovává soubory cookie na základě pseudonymních profilů uživatelů. Z pohledu společnosti Google tedy nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro určitou konkrétní osobu, ale pro vlastníka souboru cookie, bez ohledu na to, kdo je držitelem tohoto souboru cookie. Neplatí to v případě, že uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat data bez této pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích prostřednictvím Google Marketing Services jsou přenášeny a ukládány na serverech společnosti Google v USA.

Další informace o využití dat společnosti Google pro marketingové účely naleznete na stránce s přehledem: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Prohlášení o ochraně dat společnosti Google najdete na: https://www.google.com/policies/privacy. Pokud si přejete odhlásit se z reklamy Google Marketing Services, orientované na vaše zájmy, můžete využít možnost přihlášení a odhlášení poskytovanou společností Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Zpracování osobních údajů je možné na základě souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR).

d. Sociální sítě

Na těchto internetových stránkách jsou umístěny odkazy na sociální sítě Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Google Plus a Twitter, znázorněné formou tlačítek s příslušným logem. Tato webová stránka nevyužívá žádné pluginy těchto sociálních sítí, a proto neumožňuje předávání dat o uživatelích.

Máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím uvedených sociálních sítí a zanechat nám zprávy, komentáře nebo příspěvky. K vyřízení žádostí je zapotřebí zpracovávat údaje jako jméno uživatele a poskytnuté informace. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení vaší poptávky. V závislosti na obsahu vaší poptávky slouží vaše osobní údaje k vyřizování a plnění (před)smluvních povinností podle (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR)  v zájmu poskytování co nejlepších informací / služeb.

e. Facebook

Máte možnost nás kontaktovat přes Facebook - soubory cookie jsou nastavené společností Facebook tak, aby analyzovaly chování uživatelů. To se děje bez ohledu na to, zda jste na Facebook přihlášeni nebo ne. Facebook používá tyto cookies pro reklamní účely a ke zpracování statistik. Tyto statistiky poskytuje Facebook provozovateli internetových stránek prostřednictvím funkce Facebook Insights v anonymní podobě.

Provádíme analýzu těchto statistik, aby pro vás byla naše nabídka zajímavější A abychom Vám nabídli atraktivní informace on-line a zajímavé příspěvky. Zpracování osobních údajů vychází z vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

Informace o osobních údajích zpracovávaných v rámci funkce Facebook-Insights zjistíte na: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Informace o používání cookies společností Facebook si můžete přečíst ve směrnici Facebook-Cookie na adrese: www.facebook.com/policies/cookies/. Všeobecné informace o tom, jak a jaké údaje Facebook zpracovává, když používáte produkty Facebook - například facebookovou stránku našich fanoušků, se dozvíte ve směrnici pro zpracování osobních údajů na Facebooku:

https://www.facebook.com/about/privacy/update. Vaše dotazy na Facebook, týkající se zásad ochrany údajů směřujte prostřednictvím formuláře na následující odkaz: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

Za zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Facebooku odpovídá Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2. Chcete-li uplatnit svá práva a nároky na ochranu soukromí, kontaktujte prosím přímo pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů ve společnosti Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

V dodatku ke smlouvě mezi Facebookem a námi, jako provozovatelem stránek „Page Controller Addendum“ (který je k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) bylo mezi námi a společností Facebook dohodnuto, že pokud to bude možné, přebírá Facebook povinnosti odpovědné osoby, především převezme vyřizování dotazů dotčených osob. Jsme smluvně vázáni vaše dotazy (pokud se týkají zpracování osobních údajů a statistik) neprodleně předat společnosti Facebook. Chtěli jsme vás požádat, abyste se přednostně obraceli na Facebook.

f. Facebook- Pixel (nástroj pro personalizaci)

Tyto stránky využívají tzv. „Facebook Pixel“ sociální sítě Facebook, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. V souladu s čl. 26 GDPR neseme odpovědnost za toto zpracování údajů společně se sociální sítí Facebook.

Facebook Pixel na jedné straně umožňuje, aby Facebook určil návštěvníky naší on-line nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „Facebook-Ads“). Facebook Pixel proto používáme ke spuštění zobrazování námi vybraných reklam „Facebook-Ads“ pouze těm uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši on-line nabídku nebo o určité funkce (např. projevili zájem o určitá témata nebo produkty, jejichž internetové stránky navštívili), ty pak předáváme Facebooku (jako tzv. „Custom Audiences“).

S pomocí Facebook Pixelu chceme zároveň zajistit, aby naše reklamy „Facebook-Ads“ byly v souladu s potenciálním zájmem uživatelů a neobtěžovaly je. Pomocí Facebook Pixelu můžeme také zjistit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu, a to tak, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na náš web (tzv. „konverze“).

Facebook Pixel je při otevření našich webových stránek přímo propojen s Facebookem a může ve vašem zařízení ukládat tzv. cookie. Pokud se následně přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook na kterém jste přihlášeni, bude návštěva naší on-line nabídky zaznamenána ve vašem profilu. Shromážděná data o vás jsou pro nás anonymní, nelze z nich proto vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatelů. Data jsou však ukládána a zpracovávána společností Facebook, která je může přiřadit k příslušnému uživatelskému profilu na Facebooku a využít pro vlastní průzkum trhu a reklamní účely. Pokud bychom měli poslat data na Facebook z důvodu srovnání, budou lokálně zašifrována v prohlížeči a teprve poté odeslána na Facebook přes zabezpečené https připojení. Provádí se to pouze za účelem srovnání se stejně šifrovanými daty Facebooku. Jakým způsobem se Facebook Pixel využívá při reklamních kampaních, se dozvíte na: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Další informace o zpracování osobních dat společností Facebook získáte na: https://www.facebook.com/about/privacy.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR). Proti používání Facebook Pixelu a využití vašich údajů k zobrazování reklam na Facebooku můžete vznést námitku. Přihlášení uživatelé mají tuto možnost na adrese: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

g. Instagram

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím Instagramu. Zásady ochrany osobních údajů Instagramu najdete na: https://help.instagram.com/519522125107875. Za zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Instagramu odpovídá Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Zpracování osobních údajů vychází z vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR). Chcete-li uplatnit svá práva dotčených osob a máte-li dotazy na téma ochrana osobních údajů, obracejte se prosím přímo na Facebook. Pracovníky ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd můžete kontaktovat prostřednictvím odkazu na tento formulář: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Vaše dotazy na Facebook, týkající se zásad ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím formuláře v následujícím odkazu: https://help.instagram.com/contact/186020218683230.

h. Pinterest

Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím Pinterestu. Při každém použití Pinterestu jsou ukládány soubory cookie a Pinterest rovněž shromažďuje soubory provozního protokolu a informace o zařízení. Tyto informace používá společnost Pinterest zejména k vývoji platformy, k analýze chování uživatelů a následně k cílenému umístění „pinů“ a reklamy. Obecné informace o zpracování osobních údajů při používání Pinterestu naleznete na adrese: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Další informace o používání cookies poskytuje společnost Pinterest zde: https://policy.pinterest.com/de/cookies.

Pinterest kromě toho používá analytický nástroj Google Analytics. Informace o analytických nástrojích používaných společností Pinterest, s jejichž používáním můžete vyslovit svůj nesouhlas a o schválených reklamních službách naleznete zde: https://help.pinterest.com/de/article/third-party-analytics-or-advertising-providers-pinterest-uses-or-allows. Pinterest rovněž používá dostupné nebo poskytnuté informace o vašem chování i mimo Pinterest, aby vám mohl poskytnout personalizované, a proto zajímavější "piny". Příslušné informace najdete zde: https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest. Umístění personalizované reklamy můžete ovlivnit tím, že v nastavení účtu uvedete, že žádná o vás poskytnutá informace od inzerentů nesmí být použita ke spuštění personalizované reklamy. Pokud chcete vznést námitky proti používání personalizovaných reklam, můžete tak učinit prostřednictvím http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN formou odhlášení - „opt-outs“. Toto odhlášení však funguje pouze u použitého prohlížeče.

Jako provozovatel firemního účtu dostáváme spoustu informací o těch, kdo sledují naše „piny“ a také o průběhu vzájemných interakcí. Dostáváme např. statistiky cílových skupin, které nás na základě chování stávajících a potenciálních zájemců, zákazníků a členů informují o tom, co je zajímá. Rovněž je možné demografické rozdělení cílové skupiny na základě věku, pohlaví, umístění a zařízení. Informace, získané na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) využíváme a napomáhají nám k tomu, abychom vám mohli nabídnout nejlepší možné služby a atraktivní on-line informace, abychom dokázali učinit naši nabídku ještě přitažlivější, abychom mohli dále rozvíjet a propagovat naše služby a prostřednictvím cílených reklamních akcí přispět k úspěchu naší společnosti. K tomu mimo jiné využíváme statistiky poskytované Pinterestem o jednotlivých „pinech“ (jak často byly prohlíženy, zvětšovány, jak často na ně bylo kliknuto a/nebo zda byly ukládány do paměti) a také o našem profilu (dlouhodobé údaje o jednotlivých „pinech“). Další informace o analytických funkcích Pinterestu pro majitele podnikových účtů, získáte zde: https://help.pinterest.com/de/business/topics/analytics.

Odpovědnost za zpracování nese společnost Pinterest Europe Ltd. Pracovníka odpovědného za ochranu údajů ve společnosti Pinterest kontaktujte pomocí tohoto formuláře: https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form. Dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů nebo dotazy dotčených osob lze společnosti Pinterest zaslat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře: https://help.pinterest.com/de/contact.

i. reCAPTCHA (nástroj pro analýzu)

Tyto internetové stránky používají službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, aby zajistily, že vstupy, jako jsou poptávky atd., posílají fyzické osoby a nejsou vytvářeny automatickými programy / roboty. Data (např. IP adresa, pohyby myši nebo délka setrvání návštěvníka na internetové stránce) se shromažďují a předávají společnosti Google k vyhodnocení. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde: Https://policies.google.com/privacy. Zpracování osobních údajů provádíme na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR).

j. Adform (marketingový nástroj)

Tyto internetové stránky používají sledování od společnosti Adform A / S, Wildersgade 10B, sal.1, DK-1408 Copenhagen K, Dánsko. Adform A / S používá cookie, textový soubor, který je anonymně uložen ve vašem počítači, aby bylo možné přehrávat cílené reklamy prostřednictvím platformy Adform. Z tohoto důvodu se zaznamenává geografický původ, typ zařízení a otvírané stránky, ale nezaznamenávají se žádné informace sloužící k identifikaci osob. ID jsou přiřazena k jednotlivým tématům anonymně. Zpracování osobních údajů provádíme na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR), abychom mohli poskytovat co nejlepší informace orientované na cílové skupiny.

Toto ukládání a výběr dat můžete deaktivovat stisknutím odhlašovacího tlačítka „opt-out“ v následujícím odkazu a využít tak svého práva na zrušení uděleného souhlasu: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. Kromě toho zde můžete vymazat osobní údaje kontrolované společností Adform A / S, týkající se identifikátoru cookie reklamní platformy Adform A / S na adrese: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

k. Chatbot (technisch notwendige Cookies)

Tyto internetové stránky používají ke zlepšení svých služeb řešení Chatbot od společnosti Onlim GmbH, Michael-Gaismair-Straße 13, 6410 Telfs, k cílené reakci na vaše poptávky po 24 hodin denně. Z tohoto důvodu a kvůli bezchybnému použití systému při vyřizování vašich poptávek budou shromažďovány vámi uvedené údaje (jako jméno, příjmení, e-mailová adresa, text poptávky), které budou předány přímo společnosti Onlim. Údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění (před)smluvních povinností (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR) a vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) a slouží výhradně k vyřizování vašich poptávek. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Pro co nejlepší zpracování budou vaše údaje uloženy nejdéle po dobu 7 dní, v případě vašeho souhlasu s dlouhodobým uložením po dobu 180 dní. Po uplynutí této lhůty proběhne anonymizace dat pro účely statistiky (podle čl. 32 GDPR). Není-li požadováno žádné dlouhodobé uložení, je třeba to oznámit hned na začátku (prostřednictvím políček pro udělení souhlasu) nebo během chatu, protože následné zrušení souhlasu s ukládáním uskutečněných konverzací do historie již neumožňuje přiřadit je k vaší osobě, a to z důvodu jejich anonymního zpracování. Kromě toho lze konverzaci kdykoli během rozhovoru zrušit, a to pomocí zadávacího pole v Chatbotu: „Chci smazat své záznamy“, popř. upozorněním agenta v LiveChat. Další informace zjistíte na: https://onlim.com/datenschutzerklaerung/.

l. Matomo (pro potřeby analýzy)

Webové stránky www.hornirakousko.cz využívají Open Source službu s názvem Matomo pro analýzu webu, službu společnosti InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, NZBN 6106769, („Matomo“). Matomo využívá technologie, které umožňují rozpoznávání uživatele napříč stránkami za účelem analýzy chování uživatele. Služba Matomo je hostovaná výhradně na našich vlastních serverech, takže všechna analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dál. IP adresa je před uložením anonymizována (zkrácena o poslední dva bajty).

Pomocí služby Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek jejími návštěvníky. To nám umožňuje zjistit, kdy a z jakého regionu byly stránky zobrazeny. Kromě toho shromažďujeme také různé protokolové soubory (např. IP adresu, referrery, použité prohlížeče a operační systémy) a můžeme tak vyhodnocovat, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kam nejčastěji klikají).

Zpracování údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na anonymizované analýze chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud jste nám udělili souhlas s využitím „analytických“ souborů cookie, budou navíc využity také soubory cookie služby Matomo. To nám také umožňuje rozpoznat vracející se uživatele a podrobněji „analyzovat“ jejich chování na našich webových stránkách. Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie.

8. Youtube

Abychom vám mohli poskytnout naše informace co nejrozmanitějším a nejpřitažlivějším způsobem, zařadili jsme na naše webové stránky videa YouTube. Youtube je služba, poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Integrací videí z YouTube jsou webovým prohlížečem návštěvníka internetové stránky odesílány společnosti na společnost Google jeho osobní údaje (např. informace o návštěvě webové stránky, IP adresa, soubory cookie), případně jsou přiřazeny k příslušnému účtu YouTube návštěvníka webové stránky a společnost Google je dále zpracovává. Abychom při integraci našich videí na YouTube co nejlépe ochránili vaše soukromí, vylepšili jsme nastavení ochrany osobních údajů o „pokročilý režim ochrany soukromí“, což výrazně omezuje množství sdílených dat. Další informace o tom, jak Google následně používá informace shromážděné prostřednictvím našich internetových stránek, naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de. Všeobecné informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google a informace o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí si můžete přečíst na: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Pokud budete videa vložená z YouTube sdílet na sociálních sítích, proběhne další zpracování dat. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě. Zpracování dat respektující zásady GDPR (youtube-noncookie-com), spojené s vloženými videi probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) a slouží k tomu, aby byl náš obsah co nejatraktivnější a poskytoval co nejlepší informace / služby.

Pokud navštívíte naše stránky na Youtube https://www.youtube.com/user/ooetourismushttps://www.youtube.com/user/tourismusooe, bude společnost Google shromažďovat a zpracovávat údaje o vaší návštěvě webu YouTube, jako osoba odpovědná za zpracování dat. Jedná se např. o informace o prohlížeči nebo zařízení, které používáte, o době trvání vaší návštěvy nebo o vašich aktivitách na YouTube (vyhledávací dotazy, sledovaná videa atd.). Detailní informace o účelu a rozsahu zpracování dat ze strany společnosti Google při návštěvě webu YouTube a informace o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

9. Pořádání soutěží

Prostřednictvím našich internetových stránek nebo sociálních sítí máte možnost účastnit se soutěží. Vyžaduje to provést příslušnou činnost (například uvést komentář k příspěvku, sdílet příspěvek nebo odeslat zprávu). K určení výherce je nutné zpracovat informace o provedené činnosti (včetně například vašeho uživatelského jména nebo obsahu komentáře). Jakmile bude náhodnou volbou určen výherce, bude vyhlášen na našich webových stránkách nebo obdrží zprávu prostřednictvím příslušné funkce komentářů v sociálních médiích. Osobní údaje potřebné k odeslání výhry (jako je jméno, adresa nebo e-mailová adresa) budou zpracovány a předány pouze v rozsahu nezbytném pro doručení výhry. Zpracování vašich osobních údajů v rámci soutěže se provádí za účelem splnění našich závazků z nabídky výherní soutěže (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR). Zveřejnění výherce probíhá na základě našeho oprávněného zájmu dokumentovat a propagovat naše výherní soutěže (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR). Více informací o výherních soutěžích naleznete v příslušných podmínkách pro účast v soutěži. Z bezpečnostních důvodů (zamezení manipulativním nebo zneužívajícím procesům) jsou IP adresy ukládány po dobu maximálně 24 hodin na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f). GDPR), IP adresy se ukládají maximálně po dobu 24 hodin a následně se anonymizují.

10. Download loga Horního Rakouska

Logo Horního Rakouska můžete po stažení používat podle přesně stanovených instrukcí. Vaše osobní údaje (jméno, společnost, e-mailová adresa) budou zpracovány výhradně během procesu stahování a budou poskytnuty pouze v případě, že to vyžaduje jejich zpracování (například zpracovateli zakázky). Za tímto účelem bude zasláno e-mailové oznámení na: logo@oberoesterreich.at. Zpracování probíhá z důvodu plnění (před)smluvních povinností (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR).

 

11. Doba archivace

Vaše data budou vždy archivována v souladu se zákonnými lhůtami pro archivaci a promlčecími lhůtami nebo po dobu, která je pro splnění účelu zpracování nezbytná, s ohledem na povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo z odvrácení případných záručních nároků. Údaje z poptávek jsou archivovány po dobu 3 let. Na lhůty stanovené pro odstranění údajů z používaných sociálních médií / sítí nemáme žádný vliv. Informace o tom naleznete v 7 odkazech na Prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí; s vašimi dotazy se obracejte přímo na poskytovatele sociální sítě.

12. Autorská práva

Tyto internetové stránky i celý jejich obsah (obrázky, videa, hudba, texty, grafika, návrhy atd.) jsou chráněny autorským právem.

13. Vyloučení odpovědnosti

Navzdory vynaložení maximální péče při výběru a uveřejnění informací neexistuje nárok na jejich správnost a kompletnost; odpovědnost za obsah je výslovně vyloučena. Neneseme jakoukoli odpovědnost za obsah jakýchkoli odkazů na internetové stránky s výjimkou: www.oberoesterreich.atwww.oberoesterreich-tourismus.atwww.ausflugstipps.at, www.gesundheitsurlaub.atwww.snowandfun.at, gruppenreisen.oberoesterreich.at, www.medienservice.oberoesterreich.atwww.uppercode.atkulinarik-oberoesterreich.at, www.salzkammergut-verbindet.at; za obsah informací uvedených na ostatních stránkách odpovídá poskytovatel příslušných služeb.

Informace o službách sestávají z přehledu nezávazných informací. Obsah stránek byl prověřen a zpracován s maximální péčí, avšak neručíme za jejich úplnost a správnost. Informace mohou být kdykoli změněny a aktualizovány. Výslovně vylučujeme jakoukoli odpovědnost za obsah i za další odkazy.

14. Vaše práva

Máte právo na informace o svých osobních údajích. Za určitých podmínek máte právo na opravu nebo vymazání vašich údajů. Za předpokladu, že byly dodrženy právní předpisy, máte dále právo na omezení zpracování, vznesení námitek a na poskytnutí vašich osobních údajů. Pokud jsou vaše data zpracovávána z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, můžete vznést námitku, pokud ve vaší situaci nastaly důvody, bránící zpracování osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoli a bez udání důvodu odmítnout. Při zpracování údajů na základě vašeho výslovného souhlasu máte kdykoli možnost svůj souhlas odvolat. Chcete-li uplatnit svá práva, využijte prosím níže uvedené kontaktní údaje.

Odpovědnost za zpracování: Oberösterreich Tourismus GmbH, adresa: datenschutz@oberoesterreich.at.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje předpisy o ochraně soukromí, máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. V Rakousku je to Úřad na ochranu osobních údajů (www.dsb.gv.at).