Hledám
Hledat
Zavřít

Innviertler Jakobsweg von Schalchen-Lengau /2

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 5230 Mattighofen
Cílové místo: 5230 Munderfing

délka trvání: 1h 23m
délka: 5,7 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 19m
Výškové metry (sestupně): 12m

nejnižší bod: 453m
nejvyšší bod: 467m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Asfalt, Nezpevněný, nepřipevněný

powered by TOURDATA

Ze Schalchenu se nejprve vydejte po ulici Mattig a poté po ulici Mattighofner Strasse kolem evangelického kostela přímo do centra Mattighofenu. Do mladého města se dostanete v dolní části náměstí. Než projdete náměstím jižním směrem, doporučujeme krátkou odbočku ke kostelu Propsteikirche, kde po levé straně opustíte hudební školu a odbočíte vpravo na silnici, která vede přes Trattmannsberg do Munderfingu. Z Munderfingu se vydejte po poutní cestě Via Nova k poslednímu svatojakubskému kostelu v Horním Rakousku, farnímu kostelu v Lengau.
Vzdálenosti ze Schalchenu do Lengau: 16,5 kmSchalchen - Mattighofen 2 km, Mattighofen - Munderfing 5,5 km, Munderfing - Lengau 9 km, z Lengau dále do Mattsee 11 km.
Historie: Svatý Jakub Starší (španělsky Santiago) patřil k nejužšímu okruhu Ježíšových učedníků. Traduje se, že na svých misijních cestách procestoval až Španělsko. V roce 44 n. l. byl v Jeruzalémě sťat. Jeho hrob byl údajně znovuobjeven v severovýchodním Španělsku v 9. století. V 11. století začaly poutě za svatým Jakubem ze všech částí Evropy. Santiago de Compostella se stalo třetím největším poutním místem v křesťanském světě po Římu a Jeruzalému.
Poutníci se většinou vydávali po stávajících obchodních stezkách, které často sahaly až do římských dob. V oblasti Innviertelu vedly tyto cesty podél vysoké terasy řeky Inn (Aenus) do Altheimu, dále buď podél řeky Salzach do Salcburku (Juvavum), nebo údolím Mattigtal do Straßwalchenu. Zde se trasa napojovala na starou římskou cestu ze Salcburku do Welsu (Ovilava).
Až do 16. století poskytovaly poutníkům ubytování především kláštery a hospice. V Pasově byl hospic připojen ke klášteru svatého Nikoly, ale poutníkům byly nepochybně k dispozici také kláštery Vornbach, Suben, Reichersberg a Ranshofen.
Svatojakubská cesta přes region Innviertel z Pasova do Salcburku: 140,5 km
Svatojakubská cesta Innviertel spojuje dvě starobylá biskupská města a bývalá biskupská knížectví Salcburk a Pasov a je pokračováním Svatojakubské cesty, která vede z Krumau přes horní Mühlviertel do Pasova a začíná u pasovského dómu svatého Štěpána, který svou dnešní barokní podobu získal v 17. století. U oltáře Narození Páně najdete sochu svatého Jakuba, který nás posílá na cestu svým požehnáním. Klášter svatého Nikoly nedaleko univerzity na Innu byl kdysi poutní ubytovnou pro poutníky ke svatému Jakubovi.
Poutní trasa zpočátku směřuje z města po Innské cyklostezce. U elektrárny Ingling se stezka mění na štěrkovou cestu, která vede podél zalesněných strmých břehů řeky Inn do Vornbachu. Tento úsek přes Vornbacher Enge je jedinečnou krajinou. Vysoko nad Innem vás brzy přivítá hrad Neuburg, zde můžete buď přejet nový cyklomost a krátce navštívit Wernstein, nebo se vydat strmou stezkou nahoru k hradu.
V bývalém benediktinském klášteře Vornbach se v boční kapli kolegiátního kostela nachází zázračný obraz "Maria am Sand", který kdysi přitahoval mnoho poutníků.
V Schärdingu přejdete přes starý hostinský most, odkud je krásný výhled na město. Na hlavním náměstí město rozvíjí svou jedinečnou barokní nádheru. Svatojakubská cesta vede podél poutní trasy Via Nova až do Subenu. Ve Svatém Floriánu stojí gotický kostel na románských základech. Tato oblast byla osídlena již v římských dobách, o čemž svědčí četné nálezy strážních stanic, zemljanek a odpočívadel. Bývalý klášter Suben byl postaven na římských hradbách. Nacházelo se zde římské opevnění, které bylo později přestavěno na hrad s kostelem svatého Lambrechta. Klášter nepřežil sekularizaci a později se stal trestním ústavem. Po přejezdu Lindetwaldského lesa do St. Marienkirchen u Schärdingu s pozoruhodným gotickým farním kostelem. Na etapě do Antiesenhofenu projíždíte velmi starou sídelní oblastí, která byla hojně osídlena již v římských dobách. U bývalého ústí Antiesenu se nacházel vojenský tábor. V Antiesenhofenu se rovněž nacházejí doklady z římské doby. Přes Münzsteuer, nejstarší farnost v oblasti, dojdete k augustiniánskému klášteru Reichersberg, jedinému klášteru na dolním Innu, který přežil sekularizaci. Nyní opustíte vysokou terasu a půjdete přímo dolů k Innu, podél něj do Obernbergu, kde opět vystoupáte nahoru a můžete navštívit jedno z nejkrásnějších tržních náměstí v Rakousku. Zpět dolů k Innu se vrátíte kolem malého kostela svatého Mikuláše, který dříve sloužil jako místo modliteb a pobožností pro vodníky a voraře. Za elektrárnou začíná evropská přírodní rezervace Dolní Inn, jeden z nejvýznamnějších přírodních klenotů a ptačích rájů ve střední Evropě. Ptáky můžete pozorovat z několika vyhlídkových míst.
V Kirchdorfu se nachází mariánský poutní kostel s barokním hlavním oltářem. Nyní vás čeká 2,5 kilometru dlouhá cesta do Gimplingu po nepříliš frekventované silnici. V Gimplingu se můžete zastavit na občerstvení v hostinci, než vystoupáte zpět na vysokou terasu. Na statku Felder se nachází kaple s ohořelou Madonou. V dolině vás přivítá městečko Altheim, projdete náměstím a za radnicí odbočíte ke kostelu svatého Vavřince.
Okolí Altheimu bylo osídleno již v římských dobách, o čemž svědčí četné archeologické nálezy a patron kostela svatý Laurentius. Tufový a cihlový kostel je mistrovským dílem pozdně gotické církevní stavby s krásnými malbami. Za hlavním oltářem je k vidění fragment obrazu svatého Jakuba. Většina vybavení kostela však pochází z období baroka nebo z 18. století.
Za kostelem projdete po luční cestě směrem k Diepoldingu kolem krásného polního kříže. V Diepoldingu odbočte za vesnickou kaplí vlevo směrem k obci Stern. Zde opět v zatáčce na silnici odbočíte ostře doprava, projdete obcí Lüfeneck a vstoupíte do lesa Gaugshammer, který opustíte až v Rossbachu. Hofingerova kaple, která je zasvěcena svatému Vavřinci, zve v polovině trasy ke krátké přestávce. Dostanete se na asfaltovou cestu, která se později napojí na silnici vedoucí přímo do centra Rossbachu. Zde se nachází první kostel zasvěcený svatému Jakubovi. Vpravo od bočního oltáře se nachází impozantní socha svatého Rochise, zatímco nástropní fresky v jinak prostém kostele zobrazují události ze života svatého Jakuba. kostely svatého Jakuba v Rossbachu, Höhnhartu, Schalchenu a Lengau pocházejí z doby kolem roku 1000 n. l. V kostele se nachází také kostel sv. Císař Jindřich II. pověřil jím založenou bamberskou diecézi, aby v Kobernaußerwaldu zřídila několik farností. Patronem diecéze je svatý Jakub a my se vydáme z obce směrem na Höhnhart, kde se v lese opět setkáme s cestou Via Nova, po které se vydáme do Maria Schmolln. První stavba kostela "Hohnhartskirchen" je doložena ze 13. století, obraz na hlavním oltáři zobrazuje svatého Jakuba, vpravo od hlavního oltáře je socha svatého Rocha s morovým znamením na stehně. Některé sekvence ze života světce můžeme obdivovat na stropních freskách.
Z Höhnhartu se vydáme opět po Via Nova k Maria Schmolln, vedle Schardenbergu bezpochyby nejvýznamnějšímu mariánskému poutnímu místu v oblasti Innviertel. Od poutního kostela pokračujeme po stezce Via Nova dolů do Unterminthalu. Po překročení silnice do Schalchenu dojdeme na rozcestí. Nyní sledujeme ukazatele Svatojakubské cesty a za vesnicí Perneck vcházíme do lesa, kterým se vydáme do Schalchenu. Na rozcestí vede lesní cesta vlevo asi 150 metrů ke Kindsbründlu, prameni, který má údajně léčivou moc pro ženy, které si přejí mít děti. Po návratu na hlavní cestu se krásným smíšeným lesem dostanete do čtvrti Auffang a pokračujete do centra Schalchenu, kde se nachází jeden z nejkrásnějších kostelů Jakobskirchen v Rakousku. Nově zrekonstruovaný kostel zaujme svým pozdně barokním štukovým stropem, na kterém je vyobrazeno více než 20 obrazů ze života svatého Jakuba. Hlavní oltářní obraz zobrazuje apoštola u Mariina hrobu, jak vzhlíží vzhůru ke své korunovaci. V malé boční kapli se nachází známá skupina postav od Thomase Schwanthalera, zobrazující stětí svaté Barbory, a kostel působí mimořádně celkovým dojmem, vše je dobře uspořádané a proporčně vyvážené.
Ze Schalchenu se nejprve vydáte po Mattigu a poté projdete po Mattighofner Strasse kolem evangelického kostela přímo do centra Mattighofenu. Do mladého města se dostanete v dolní části náměstí. Než projdete náměstím jižním směrem, doporučujeme krátkou odbočku ke kostelu Propsteikirche, kde po levé straně opustíte hudební školu a odbočíte vpravo na silnici, která vede přes Trattmannsberg do Munderfingu. Z Munderfingu se vydejte po poutní cestě Via Nova k poslednímu svatojakubskému kostelu na hornorakouské půdě, farnímu kostelu v Lengau.
Pasov - Neuburg 9,0 km, Neuburg - Schärding 7,0 km, Schärding - Suben 6,0 km, Suben - St. Marienkirchen 5,0 km, St. Marienkirchen - Antiesenhofen 9.0 km, Antiesenhofen - Reichersberg 4.0 km, Reichersberg - Obernberg 3.0 km Obernberg - Kirchdorf 5.0 km, Kirchdorf - Altheim 6.0 km, Altheim - Roßbach 9.0 km, Roßbach - Höhnhart 6.0 km, Höhnhart - Maria Schmolln 6.0 km, Maria Schmolln - Schalchen 7,5 km, Schalchen - Mattighofen 2,0 km, Mattighofen - Munderfing 5,5 km, Munderfing - Lengau 9,0 km, Lengau - Mattsee 11,0 km, Mattsee - Obertrum 5,0 km, Obertrum - Seekirchen 7,5 km, Seekirchen - Eugendorf 3,5 km, Eugendorf - Hallwang 3,5 km, Hallwang - Salzburg (centrum) celkem 11 km: 140,5 km
Všeobecné informaceVerein zur Förderungen der Jakobswege in OÖTel. 0664/4081529pošta: ferdinand.reindl@jakobswege-A.euwww.jakobswege-A.eu
Informace o ubytování pro poutníkySdružení VIA NOVA - kancelář Seekirchen, tel. 06216/6868Městský úřad Altheim, tel. 07723/42255Městský úřad Schalchen, tel. 07742/2555Turistický spolek Mattighofen, tel. 07742/3445Turistické oddělení arcidiecéze Salzburg, tel. 0662/8047/2064
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Výhodné roční období
  • jaro
  • léto
  • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Innviertler Jakobsweg von Schalchen-Lengau /2
Tourismusverband Entdeckerviertel
5280 Braunau am Inn

telefon +43 7722 62644
E-Mail info@entdeckerviertel.at
web www.entdeckerviertel.at
web www.mattighofen-erleben.at
http://www.entdeckerviertel.at
http://www.mattighofen-erleben.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 5230 Mattighofen
Cílové místo: 5230 Munderfing

délka trvání: 1h 23m
délka: 5,7 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 19m
Výškové metry (sestupně): 12m

nejnižší bod: 453m
nejvyšší bod: 467m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Asfalt, Nezpevněný, nepřipevněný

powered by TOURDATA