© Foto Oberösterreich Tourismus/Pyhrn-Priel/Stefan Mayerhofer: Zwei Frauen und ein Mädchen wandern auf einem Forstweg neben der Dörflmoaralm in Roßleithen im Nationalpark Kalkalpen in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel.
Zwei Frauen und ein Mädchen wandern auf einem Forstweg neben der Dörflmoaralm in Roßleithen im Nationalpark Kalkalpen.
Hledám
Hledat
Zavřít

Stezka divočinou v bukovém lese (Reichraminger Hintergebirge)

 • okružní cesta

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4462 Reichraming
Cílové místo: 4462 Reichraming

délka trvání: 5h 30m
délka: 9,5 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 265m
Výškové metry (sestupně): 179m

nejnižší bod: 407m
nejvyšší bod: 535m
Obtížnost: střední
Kondice: těžký, -á,-é
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
štěrk, suť, Turistická cesta, Ostatní

powered by TOURDATA

blokáda cesty: Uzavření Wildnistrail Buchensteig
Termín: 06.12.2023 - 16.05.2024
Krátký popis:
Poznejte světové přírodní dědictví!
Tuto starou cestu do Reichraminger Hintergebirge kdysi využívali jen dřevorubci a pastevci z vysokohorských pastvin. Podle vaší nálady, chuti a kondice ji můžete zdolat ve dvou etapách.  


Hodnota zážitku: *****


Doporučené roční období:
 • duben
 • květen
 • červen
 • červenec
 • srpen
 • září
 • říjen


Vlastnosti:
 • Okruh
 • Možnost návratu do výchozího bodu
 • Botanické zajímavosti
Popis:


Národní park Kalkalpen je největším chráněným územím s bukovým lesem v celých Alpách a od roku 2017 byl zařazen jako první v Rakousku do světového přírodního dědictví UNESCO.  Při výletech po bukové stezce Buchensteig zažijete v Národním parku Kalkalpen na vlastní kůži návrat do lesní divočiny. Zvláštností této stezky jsou neporušené bukové lesy, ze kterých v Evropě zbyly jen malé pozůstatky. Stezkou "Wildnistrail Buchensteig" procházíte ve dvou etapách stále mírně do kopce a z kopce, pohodlně podél toku potoka, přes Wilden Graben dál až k horské chatě  Klaushütte, zvoucí k občerstvení. Zpátky se jde stejnou cestou anebo po štěrkové cyklostezce (Hintergebirgs-Radweg), která vede po opačné straně potoka.
Více informací najdete na:  www.kalkalpen.ata na stránkách: www.facebook.com/waldwildnis


Popis cesty:


1. Etapa: K Wilder Graben (asi 1 hodinu) 
Hned za závorou na parkovišti v Anzenbachu začíná stezka velkou zatáčkou doleva směrem do Hintergebirge. Hned na začátku se ponoříte do smíšeného bukového a smrkového lesa, ve kterém postupně stále více převládají původní buky. Asi po 15 minutách dojdete k visuté lávce přes potok.

Od visuté lávky pokračujete v cestě velmi vlhkým mezofilním bukovým lesem podél potoka. Nedaleko lávky měla být počátkem 80. let vybudována přečerpávací elektrárna se dvěma velkými přehradními hrázemi. Jedna z nich měla být nad lávkou, druhá v prostoru Große Klause. Rozum zvítězil a dnes je tato oblast prostorem pro rekreaci a rájem pro divoká zvířata.  

Potok pomaloučku klesá směrem na jih a jihozápad.  Uprostřed hustého bukového lesa rozeznáte dobrých 100 metrů pod sebou jedno rameno potoka, nedaleko ústí potoka Plaißabach do potoka  Reichramingbach, které se od tohoto místa nazývají Velký potok (Großer Bach). Naproti horské chatě Maierralm je pod námi rovná plocha. Kdysi zde žil lesník, který hlídal při plavení dřeva kolísání hladin na soutoku potoků Plaißabach a Reichramingbach, aby nemohlo dojít k zablokování jejich toku. Na strmém bočním srázu se dají rozeznat pozůstatky historie využívání lesa, protože vstupujeme do bývalého smrkového lesa. Je zde jasně patrné, jak listnáče prorůstají do stromového patra, příliš hustě vysazené smrky usychají a odumírají a ze smrkové monokultury pomalu vzniká les, blížící se přírodě.   

Zároveň se mění struktura lesa, protože bukový les stárne, množství zetleného dřeva je podstatně vyšší a cesta se zužuje na staré stezky směřující vzhůru ke skalním výběžkům (s informační tabulí o druzích lesa v okolí bukové stezky). Mezofilní bukový les se zde mění na suchý bukový les na svazích s divoce rostoucími orchidejemi a smíšeným stromovým porostem s  jeřábem ptačím a dřínem. 

Na mnoha místech umožňuje Velký potok (Große Bach) výhled na své koryto přicházející z jižní strany.  Menší potůčky klokotající v hluboce zaříznutých korytech se po jarních deštích mohou změnit v dravé divoké potoky. Svahy jsou prudší a stezka bukovým lesem nabývá stále více alpinský charakter (Pozor, nebezpečí uklouznutí!).

Na několika výrazných skalních výstupcích s výhledem na jih se vegetace a skladba stromů mění, a cesta zatáčí nahoru podél potoka do soutěsky Wilder Graben. Pak les prořídne a prosvětlí se, je daleko slunnější, vegetace se skládá z bylinného patra a keřů a je daleko rozmanitější. Ojediněle narazíte i na horské jilmy.  V blízkosti potoka jsou stromy pokryté mechem s kapradinami a v divoké soutěsce pocítíte chlad a vlhkost potoka.
Po malém dřevěném můstku přejdete na druhý břeh potoka Wilden Graben-Bach. Vystoupáte nahoru až na pastvinu Ebenforstalm a na druhé straně sejdete dolů z kopce až ke druhé etapě stezky divočinou (až k tomuto místu 1 hodina pěší chůze).
 
2. Etapa: Wilder Graben až ke Klaushütte (přibližně 2 hodiny)
 
Od dřevěného můstku půjdete po štěrkové cestě soutěsky Wilder Graben asi 100 metrů z kopce, až k začátku druhé etapy stezky bukovým lesem, kde se dáte doprava.  Prvních pár minut trochu stoupáte do kopce, ale pak vede cesta skoro stále po vrstevnici. Ponoříte se do houští mladých buků. Zanedlouho opět uslyšíte šumění Velkého potoka (Großer Bach). Na jaře a na podzim se vám otevře kouzelný výhled do údolí. Les podél cesty je starší, s nápadným množstvím soušek: ležící, ztrouchnivělé kmeny porostlé mechem a houbami se brzy stanou živnou půdou pro mladé stromy.  

V létě 2012 pokácela vichřice mnoho statných buků na okraji terénní vlny. Lesní půdu opět může prohřívat slunce, které dává možnost růstu nového, strukturálně bohatého lesa a bujné přízemní vegetace, zastoupené ostružiníkem, maliníkem, udatnou dvoudomou, kapradinou hlasivkou orličí, kopřivou, mátou dvoulistou, mateřídouškou, starčekem přímětníkem, havezí česnáčkovou a mnoha jinými bylinami. Hmyz vyhledávající nektar se těší z pestré nabídky potravy a brzy se na lesních mýtinách objeví i četní motýli. V přírodě je změna jedinou přetrvávající jistotou.

Asi po půl hodině překřížíme první ze tří strží odvádějících vodu, kterými se při silných deštích valí dravé potoky. S troškou štěstí zde můžete pozorovat mloka ohnivého.

Cesta stále více klesá, až na protějším břehu spatříte cyklistickou stezku Hintergebirgsradweg. Pak znovu krátké stoupání, až pod sebou uvidíte ohyb potoka a cestu k poloostrovu tvořícímu malou plošinu (cesta z divoké soutěsky „Wilder Graben“ trvá přibližně 1 hodinu).

Na této plošince spatříte několik kusů starého železa a betonové základy, pozůstatky dřevěné lanovky, která vedla odtud až na Ebenforst – do oblasti Taborwald. Byla vybudována ve 20. letech minulého století, poté, co bylo ukončeno plavení dřeva na potoce Ebenforstbach. Plošina kolem spodní stanice lanovky v údolí sloužila k uskladnění dřeva. Kmeny byly odsud přepravovány vodní cestou do Reichramingu.

Stále více se blížíte k potoku, až se nakonec po 10 minutách dostanete skoro na úroveň hladiny, k dřevěné lávce, po které pohodlně přejdete na druhý břeh. Zajímavý je silný pramen, vyvěrající pod lávkou. Překvapivě tu vyvěrá potok Ebenforstbach, který se u plošiny Ebenforst Plateau vytrácí a dále protéká pod zemí.

Bezprostředně poté po druhé kratší dřevěné lávce překřížíte soutěsku Kohlersgraben. Tady odbočuje horolezecká stezka směrem Ebenforstalm. Avšak my zůstáváme na stezce bukovým lesem (Buchensteig) a pokračujeme rovně. Cesta nás vede stále v relativní blízkosti potoka až ke vjezdu na štěrkovou cestu a pak dále k mostu přes potok Rabenbach. Zde překročíme velký potok (Großer Bach) a dojdeme poslední úsek cesty (trvající asi 15-20 minut) od potoka do kopce k cyklistické stezce Hintergebirgsradweg kolem propusti Große Klause až k chatě Klaushütte.

___________________________________________________________


TIPY NA RŮZNÉ VARIANTY OKRUHU   


* Alternativa - Kzeuzweg - cesta napříč přes Rauchgrabeneck – lesní cestou - stezkou (pod pastvinou Kronsteineralm) – do Brunnbachu (doba chůze asi 2 hodiny) – parkoviště / zastávka autobusu v Brunnbach / Stadl. (Tip! V letních měsících je od pátku odpoledne do neděle večer otevřena malá restaurace v Brunnbachstadlu, zvoucí k občerstvení.) 


* Kombinace pěší turistiky s cyklistikou  
Na kole vyjedete z parkoviště v Anzenbachu na cyklostezku Hintergebirgsradweg až do divoké soutěsky (Wilde Graben). (doba jízdy asi 20 minut, pak odstavte a uzamkněte kolo) a vydejte se pěšky po stezce bukovými lesy (Buchensteig), 2. etapa až k chatě uGroße Klaushütte (doba chůze asi 2 hodiny) – zpět stejnou cestou pěšky až k divoké soutěsce (Wilde Graben) – cesta zpátky na kole. Jako alternativu můžete jít pěšky od chaty Große Klaushütte po cyklostezce Hintergebirgsradweg (po lesní cestě) zpátky až Wilde Graben, odkud se vrátíte na kole. 


* Varianta - Velká cyklistická a turistická trasa   
S rodinou, přáteli nebo známými jste se domluvili na dobrodružné túře pohořím Hintergebirge:
první skupina vyrazí od závor v Anzenbachu na kolech po cyklostezce Hintergebirgsradweg až k chatě Große Klaushütte (cesta potrvá asi 1 hodinu), Druhá skupina půjde pěšky stezkou bukovým lesem (Buchensteig) až k chatě Große Klaushütte (doba chůze asi 3,5 hodiny). Tam si obě skupiny vymění kola za turistickou obuv a naopak a vyrazí opačným směrem zase zpátky na parkoviště v Anzenbachu.


emobility - půjčovna elektrokol v Reichramingu 
Půjčovna kol v REICHRAMINGU má otevřeno od května až do KONCE ZÁŘÍ!
Možnost vrácení a vypůjčení kol mimo otevírací hodiny po telefonické dohodě. Kontakt:  www.emobility.co.at


Tip autora:

Než vyrazíte na cestu, nezapomeňte přepnout mobilní telefon na „offline“ (vpravo nahoře), protože v lesní divočině národního parku často chybí signál pro mobilní telefony.Vybavení:
Pohorky, nápoje a svačina na cestu 

Další informace a odkazy:


Světové přírodní dědictví bukové lesy v národním parku KalkalpenInformační příručka na cestu ke stažení zdarma: Nationalpark Wildnistrail Buchensteig

výchozí bod: Parkoviště Anzenbach
cílový bod: Chata Klaushütte

další informace:
 • okružní cesta
 • možnost zajistit stravu

Polovina dubna až konec října

dosažitelnost / příjezd

Příjezd

přes Eisenbundesstraße (B115)


z 4400 Steyr směrem na 4452 Ternberg, na 4462 Reichraming centrum - místní část Dirnbach - Parkoviště Anzenbach


z 3335 Weyer směrem na 4463 Großraming, na 4462 Reichraming centrum - místní část Dirnbach - Parkoviště AnzenbachParkování

Parkoviště Anzenbach u Reichramingu, na místě je WC a informace
Placené parkoviště od 1. května do 31. října

parkovací poplatky

Parkoviště Anzenbach u Reichramingu, na místě je WC a informace Placené parkoviště od 1. května do 31. října

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
 • Vhodné pro skupiny
 • Vhodné pro mladistvé
 • Vhodné pro seniory
 • Vhodné pro jednotlivce
 • Vhodné s přáteli
 • Vhodné ve dvou
 • Vhodné s dítětem
Výhodné roční období
 • jaro
 • léto
 • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Stezka divočinou v bukovém lese (Reichraminger Hintergebirge)
Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region
Stadtplatz 27
4400 Steyr

telefon +43 7252 53229 - 0
E-Mail reichraming@steyr-nationalpark.at
web www.steyr-nationalpark.at/
https://www.steyr-nationalpark.at/

Mluvíme následujícími jazyky

německý

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4462 Reichraming
Cílové místo: 4462 Reichraming

délka trvání: 5h 30m
délka: 9,5 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 265m
Výškové metry (sestupně): 179m

nejnižší bod: 407m
nejvyšší bod: 535m
Obtížnost: střední
Kondice: těžký, -á,-é
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
štěrk, suť, Turistická cesta, Ostatní

powered by TOURDATA