© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Landschaft im Mühlviertel
Grüne Hügellandschaft im Mühlviertel
Hledám
Hledat
Zavřít

Světové dědictví UNESCO v Horním Rakousku

Být zapsán na seznam světového dědictví UNESCO je šlechtický titul. V Horním Rakousku patří k proslulému okruhu kulturních památek oblast Hallstatt Dachstein Salzkammergut, kupecká sídla u Attersee a Mondsee a bývalý římský Dunajský vápenec, bukové lesy v Národním parku Vápencové Alpy jsou zapsány na seznamu světového dědictví a mnoho zvyků je zapsáno na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva.

Světové dědictví UNESCO: Hory, sůl, kupecká obydlí a Dunajské vápence

Jádro Solné komory, "vnitřní Solná komora", jak se jí odjakživa říká, se rozkládá kolem Hallstattu a Dachsteinu. Dachstein se svou prazvláštní krasovou krajinou a rozsáhlými rozvětvenými jeskyněmi utváří přírodní podmínky. "Bílé zlato" ze solné hory Hallstatt přitahovalo lidi do této alpské krajiny již před tisíci lety. Vždyť Hallstatt je patronem celé jedné epochy lidských dějin, doby halštatské. Příroda a kultura Solné komory dohromady přiměly UNESCO zapsat tento region na seznam světového dědictví. Také kořeny druhé hornorakouské památky světového dědictví jsou pravěké: jezera Attersee a Mondsee patří k bohatým nalezištím kultury s kupami. Pozůstatky obydlí na kůlech u jezer Attersee a Mondsee jsou součástí kulturního dědictví "Pravěká obydlí na kůlech v okolí Alp", které se rozkládá v šesti zemích.

Nejnovější památkou světového dědictví v Horním Rakousku je Dunajský limes, kdysi opevněná severní hranice Římské říše. Na hornorakouském Dunaji se dochovaly stopy antiky, například v podobě římského hradu v Oberranně u Engelhartszellu a ve Schlögenu. Muzeum Lauriacum dokumentuje římské období v Horním Rakousku na jediném místě legionářského tábora v bývalé provincii Noricum.

Světové přírodní dědictví UNESCO: Bukové lesy v Národním parku Vápencové Alpy

Národní park Kalkalpen na jihovýchodě Horního Rakouska je lesní divočina jako z obrázkové knížky. Tato památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO se rozkládá v hustě zalesněných horských masivech Reichraminger Hintergebirge a Sengsengebirge. Se svou rozlohou 209 km2 je největším lesním národním parkem v Rakousku, jehož tři čtvrtiny tvoří divoká příroda. Více než 5 000 hektarů starých bukových lesů v Národním parku Vápencové Alpy - spolu s podobnými přírodními oblastmi v 10 evropských zemích - bylo zapsáno na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO.

 

© Foto: Buchenwälder Nationalpark Kalkalpen_Mayrhofer
Foto: Buchenwälder Nationalpark Kalkalpen_Mayrhofer

Nehmotné kulturní dědictví: modrotisk, židovské harfy a zvonkohra

K pokladům civilizace patří také její zvyky a řemesla. Tyto tradice, které nelze uchopit rukama, jsou chráněny "nehmotným kulturním dědictvím". Nejnověji se k nim na jaře 2021 přidala tradiční výzdoba keramiky Gmundner "Grüngeflammte" a na podzim 2020 "Fuhr" u Hallstattského jezera. Řemeslo výroby tradičních plochých člunů, které se veslují z boku, dnes ovládá jen několik málo lidí.

Řemeslná technika modrotisku byla také mezinárodně uznána jako "nehmotné kulturní dědictví lidstva", stejně jako nedávno stavební hala linecké katedrály. Tato stará technika potisku látek se totiž udržuje pouze v několika evropských zemích. V Mühlviertelu je v Bad Leonfeldenu stále ještě modrotiskařská dílna. Barvířské muzeum v Gutau připomíná dávné časy, kdy bylo toto řemeslo v Mühlviertelu ještě velmi rozšířené.

Na národním seznamu nehmotného kulturního dědictví je zapsáno i mnoho dalších hornorakouských tradic, zvyků a řemesel. Do tohoto vybraného okruhu patřilo i "Steyrer Kripperl", jedno z posledních stále fungujících tyčových loutkových divadel v Evropě.

K dalším formám nehmotného kulturního dědictví v Horním Rakousku patří tance, jako např.

  • Innviertler Landler,
  • "Rudentanz", který se koná na masopustní úterý v Sierningu.
  • nebo "Aberseer Schleunige" u jezera Wolfgang.


Masopustní zvyky jsou zde četné, například každoroční představení "Traunkirchner Mordsgschicht" nebo Ebenseer Fetzenzug. Ebensee je zastoupeno podruhé s Glöcklerlaufem.

Zvyky jako "Liachtbratlmontag" v Bad Ischlu, stavění velkých krajinných betlémů v Solné komoře a s nimi spojený "Kripperlroas", Liebstattsonntag v Gmundenu nebo jedinečný "Niglo-Umzug" ve Windischgarstenu jsou také poctěny zápisem na seznam UNESCO. Nechybí ani Wirlinger Böllerschützen z oblasti Wolfgangsee a chytači ptáků ze Solné komory.

Staré řemeslné tradice, jako např.

  • výroba linecké zlaté čepice, 
  • reverzní malba na sklo v Sandlu,
  • židovské harfy v Mollnu,
  • spalování smolného oleje ve východním Mühlviertelu
  • a kapesní housle Trattenbacher z údolí Enns Valley 

jsou rovněž součástí nehmotného kulturního dědictví. Mimochodem: i "Tichá noc! Svatá noc!", pravděpodobně nejznámější vánoční koleda na světě, je také na seznamu nehmotného kulturního dědictví Rakouska. Její melodii složil hornorakouský rodák Franz Xaver Gruber.

Zvyky a kulturní památky v Horním Rakousku