HledámHledat
Zavřít

UNESCO Welterbe in Oberösterreich

Dachstein a Hallstatt, kůlové stavby a živé tradice

Zařazení do světového dědictví UNESCO je pro města a obce něco podobného jako šlechtický titul.

V Horním Rakousku patří do tohoto výjimečného okruhu kulturních památek kulturní krajina Solné komory mezi Dachsteinem a Hallstattem - Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut spolu s prehistorickými stavbami na kůlech u jezer Attersee a Mondsee.

Kromě toho se sem řadí různé lidové tance, zvyky a řemeslné tradice, které se staly součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Hory, sůl a obydlí na kůlech

Kraj v okolí Hallstattu a Dachsteinu tvoří jádro Solné komory, je "Srdcem Solné komory", jak se již dlouho říká. Přírodní podmínky tu ovlivňují prastará krasová území kolem Dachsteinu se svými spletitými jeskyněmi. „Bílé zlato“ z hory Salzberg nad Hallstattem přilákalo lidi do této alpské krajiny již před dávnými věky. Podle Hallstattu přece byla pojmenována celá epocha historie lidstva – doba halštatská.

Obojí dohromady, příroda i kultura Solné komory vedly k rozhodnutí UNESCO, zařadit tento region do Světového dědictví. Prehistorické kořeny má i druhé hornorakouské světové kulturní dědictví: Jezera Attersee a Mondsee patří k nejbohatším nalezištím prehistorické kultury kůlových obydlí. Pozůstatky kůlových staveb u jezera Attersee a Mondsee jsou součástí kulturního dědictví "Prehistorické kůlové stavby v okolí Alp", které překračuje hranice šesti států a bylo uznáno teprve roku 2011.

 

Maškary, brumle a Niglo

K pokladům civilizace patří rovněž její zvyky a řemesla. Tyto neuchopitelné tradice jsou chráněny jako "nehmotné kulturní dědictví". Naposledy byl do této vybrané společnosti přijat štýrský betlém "Steyrer Kripperl" jako jeden z posledních příkladů divadla s hůlkovými loutkami v Evropě a  huť na výstavbu chrámu v Linci Linzer Dombauhütte.

K projevům nehmotného kulturního dědictví v Horním Rakousku kromě toho patří tance, jako Innviertler Landler nebo "Rudentanz", který se tančí o masopustním úterý v Sierningu nebo "Aberseer Schleunige", který se tančí u jezera Wolfgangsee. K nehmotnému kulturnímu dědictví patří rovněž četné masopustní zvyky a obyčeje jako každoroční představení příběhu o mordu v Traunkirchenu "Traunkirchner Mordsgschicht" nebo průvod maškar v Ebensee Ebenseer Fetzenzug. Ebensee je zastoupeno rovnou dvakrát, ještě během zvoníků Glöcklerlauf. Také význam zvyků, jako je slavnost "Liachtbratlmontag" v Bad Ischlu, postavení velkého venkovního betlému v Solné komoře Landschaftskrippen im Salzkammergut a s tím spojená prohlídka unikátních betlémů "Kripperlroas", Liebstattsonntag v Gmundenu nebo jedinečný maškarní průvod v předvečer svátku sv. Mikuláše "Niglo-Umzug" ve Windischgarstenu byl oceněn zařazením na seznam UNESCO. Koná se zde také tradiční slavnost střeleckého klubu Wirling z regionu kolem jezera Wolfgangsee Wirlinger Böllerschützen a ptáčníků ze Solné komory - Vogelfänger.

Součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO jsou rovněž staré řemeslné tradice jako výroba lineckých zlatých čepců Linzer Goldhaube,  mühlviertelských modrotisků - Mühlviertler Handblaudruck,  malování obrázků na skle Hinterglasmalerei v Sandlu, výroba hudebního nástroje brumle - Maultrommelerzeugung v Mollnu, pálení dřevného téru a výroba dehtových mastí Pechölbrennen na východě regionu Mühlviertel a výroba kapesních nožů Trattenbacher Taschenfeitel v Ennstalu.

Ostatně také v celém světě nejproslulejší vánoční píseň Tichá noc "Stille Nacht! Heilige Nacht!" patří do seznamu nehmotného kulturního dědictví Rakouska. Autorem její melodie je hornorakouský komponista Franz Xaver Gruber.