Hledám
Hledat
Zavřít

Doppelhaus mit Gortana-Passage und ehemaliges Gasthaus "zum grünen Baum"

Wels, Oberösterreich, Österreich
 • vhodné za každého počasí
 • vhodné pro skupiny
 • vhodné pro kočárky

Stadtplatz 43: bývalý hostinec "zum grünen Baum"

V pozdním středověku patřila tato budova šlechtickému rodu Haunoldů a poprvé je zmiňována v listině z roku 1435. V té době ji vlastnila vdova po Kašparovi Haunoldovi. Teprve o padesát let později přešel dům do rukou měšťanských majitelů. Od konce 17. století je známo, že dům vlastnili hostinští, mezi nimiž byl i barokní malíř Wolfgang Andreas Heindl. Ten zde vedle své umělecké činnosti provozoval hostinec, aby se uživil až do své smrti v roce 1757. Od roku 1788 se hostinec jmenoval "Zum Grünen Baum". V tomto domě strávil své dětství a dospívání dnes již značně zapomenutý básník a překladatel Camillo Valerian Susan. V roce 1894 přešel objekt do vlastnictví souseda Adolfa Gortana (čp. 44) a o rok později byl zápisem do pozemkové knihy spojen se sousedním domem.Stadtplatz 44: městský dům

V roce 1435 vlastnil tento dům Hans Haunold, patricij z Welsu a syn Dietricha Haunolda. Již v roce 1452 však přešel na Petera Motschiera, obchodníka, který vzešel ze selského prostředí. Kolem roku 1485 se dědicem tohoto majetku v rodině stal Erasm Stainprugker, tržní soudce z Peuerbachu. Kolem roku 1600 přešel dům do vlastnictví Christopha Hinderhofera, který byl po desetiletí činný v městské radě. V letech 1615 až 1617 mimo jiné zorganizoval renovaci Ledererovy věže. Krátce po nástupu do funkce starosty v polovině roku 1623 zemřel. Od roku 1633 si dům pronajala známá norimberská obchodní firma Viatis & Peller. Jejich faktor Jacob Anreither integroval četné tkalce plátna z města a okolí do efektivního vydavatelského systému. Tímto způsobem se ve Welsu rozšířil raný kapitalismus. Krátce nato získal faktor panství Alt-Traunegg na západě města. Jeho památku připomíná náhrobek na kůru farního kostela. Současně zde působil kovář a železář. Několik zástupců tohoto řemesla provozovalo také pohostinství, proto se hostinci začalo říkat "Zum Goldenen Mond".

V roce 1862 získal budovu Josef Gortana, který ji o třicet let později převedl do vlastnictví svého syna Adolfa. Ten pokračoval v utváření vývoje podniku koupí sousedního domu a těsným propojením zadního traktu Freiung 9 se sousedním křídlem č. 11. V roce 1928 se stal majitelem domu. V roce 1931 jeho nástupci Carl Wagner a Josef Lehner pověřili velšského architekta Leo Kellera, aby navrhl expresionistický portál obchodu z nýtovaných hliníkových panelů. Po uzavření železářství v roce 1966 stála budova dlouho bez jasného účelu. Po náročných plánovacích fázích a jednáních se podařilo najít postmoderní řešení obchodně-kancelářské budovy s velkoryse řešenou nákupní pasáží a centrálním vstupem a průchodem. V zadní budově na adrese Freiung 11 vznikl po dlouhé době první pivovar s hospodou ve Welsu. Historická struktura budov z konce 15. a 16. století, postavených ve stylu domů v centru města, nepřežila tuto zástavbu bez úhony. Přízemní prostory mají moderní design. Nad oběma domy se zvedají čtyřosé fasády, završené valbovou střechou.


U domu č. 43 odděluje dvojice oken mírně vystupující středový rizalit. Okna ve druhém a třetím patře mají prohnuté stříšky, nadpraží jsou zdobena štukovou výzdobou v podobě rokajů a figurálních vyobrazení. Ve třetím patře jsou v nadpražích patrné ploché střechy se stuhovou výzdobou. Tři nápadné římsy horizontálně rozdělují podlaží, stejně jako párové horizontální žlábkové linie. Fasáda domu č. p. 44 se vyznačuje vysokou vystupující stěnou s částečně vytaženým krovem; okna jsou obdélníková a opatřená žaluziemi. Okna v horních patrech mají ploché střechy a nad druhým a třetím patrem je profilovaná římsa, která není průběžná. V interiéru stojí za pozornost zejména zastřešený arkádový dvorek v přední budově vpravo, zadní stěny hlavních budov, zejména u čp. 44 s nově přidanými sgrafity jako nárožními pásy, okenní rámy ve druhém a třetím patře a vzorovaný kordonový pás mezi druhým a třetím patrem. Nakonec je třeba upozornit i na dvoupatrovou fasádu v neoklasicistním stylu z doby kolem roku 1900 ve Freiungu.

 • stále otevřeno (24/7)
 • Prohlídka možná pouze zvenku

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
 • Vhodné za každého počasí
 • Vhodné pro skupiny
 • Vhodné pro školní třídy
 • Vhodné pro kočárky
 • Vhodné pro mladistvé
 • Vhodné pro seniory
 • Vhodné pro jednotlivce
 • Vhodné s přáteli
 • Vhodné ve dvou
 • Vhodné s dítětem
sezóna
 • jaro
 • léto
 • podzim
 • zima

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Doppelhaus mit Gortana-Passage und ehemaliges Gasthaus "zum grünen Baum"
Stadtplatz 43/44
4600 Wels

telefon +43 7242 677 - 22
E-Mail info@wels.at
web www.wels.at/welsmarketing.html
https://www.wels.at/welsmarketing.html

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA