Hledám
Hledat
Zavřít

Pfarrkirche Geretsberg

Geretsberg, Oberösterreich, Österreich
Název farnosti Geretsberg má pravděpodobně původ v osobním jménu Gerold nebo Gebhard. Podle jedné z verzí založil Geretsberg hrabě Gebhard I. nebo II. z Burghausenu. To by znamenalo, že zde nechal postavit kostel, který se brzy stal centrem pastvinářské oblasti a kolem něhož vznikla vesnice. První písemná zmínka o Geretsbergu pochází z doby kolem roku 1120. V roce 1147 je Geretsberg zmiňován již v Římě. Tam je opatství Ranshofen vydána listina, v níž je Geretsberg potvrzen jako pastorační centrum. V letech 1262-77 jsou na Geretsberg přenesena farní práva z Hochburgu a je zde jmenován farář s farními právy. V každém případě je Geretsberg jako plnohodnotná farnost zmiňován již v listině z 6. prosince 1330. Hochburg by se chtěl přes Ostermiething připojit k Salcburku, proto byl Ranshofen pevněji spojen s klášterem přes Geretsberg a tím i s Pasovem. Mnohem starší Hochburg zůstal u Geretsbergu po více než půl tisíciletí. Pastorační péči v Geretsbergu měli až do 18. století na starosti augustiniánští kanovníci z ranshofenského opatství.

Současný geretsberský farní kostel je gotická stavba z první poloviny 15. století. V roce 1909 byl kostel rozšířen o 1 1/2 pole směrem na západ. Farní kostel je zasvěcen apoštolům svatému Petrovi a Pavlovi. Krásný barokní interiér pochází z přelomu let 1660/70 a oltářní obraz svatého Petra a Pavla je dílem slavného barokního malíře Tobiase Schinagla z Burghausenu. V postavě svatého Pavla ztvárnil sám sebe.

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Pfarrkirche Geretsberg
Geretsberg
5132 Geretsberg

telefon +43 7748 7104

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA