Hledám
Hledat
Zavřít

Preißen-Wolfsmaterl

Diersbach, Oberösterreich, Österreich
"Preißen-Wolfsmarterl" před Preißengut v Herrnbergu připomíná dobu po třicetileté válce. Na obrázku je zobrazena dívka, na kterou útočí vlk. Po stranách tohoto vyobrazení stojí svatý Leonhard a svatý Florián a nad nimi trůní v oblacích Nejsvětější Trojice. Nápis pod obrázkem zní: "Vzpomeňte v modlitbě na naši bílou osobu, která byla v nedalekém lese na cestě domů ze Spinnroasu v roce 1666 napadena a rozsápána vlkem. Pán jí dopřej věčný klid a mír." Je nesporné, že v této době se v naší oblasti vlci vyskytovali. Dokonce i v zatýkací knize okresního soudu v Schärdingu z doby kolem roku 1600 se nacházejí ustanovení, podle nichž byl každý povinen pomáhat při odchytu vlků. Během třicetileté války se stali morem, takže v roce 1643 bavorský kurfiřtský řád požadoval, aby byli pro odchyt vlků zajištěni potřební lidé, koně, sítě a další nezbytnosti. Je však pochybné, že by vlk skutečně napadl člověka. Možná se dívce přihodilo nějaké neštěstí na noční cestě domů a vlci ji pak "zmasakrovali". na takzvaných "Spinnroas", známých také jako "Rockaroas", se kdysi scházely ženy a dívky z okolí v selské světnici, aby předly "Hoar" (len) na kolovrátcích, které si přinesly s sebou. Nejenže předly, ale také zpívaly, žertovaly a tančily, když se k nim v pokročilou hodinu v přádelně přidali chlapci. Tato zábava byla kdysi trnem v oku vrchnosti. V knize zatčení okresního soudu v Schärdingu kolem roku 1600 se psalo (v dnešní němčině): "Stejně tak všechny jízdy na sukních a noční tance, při nichž se neprovozuje nic jiného než smilstvo a při nichž je zneuctěno a oklamáno nejedno mužské dítě, jak je denně vidět, mají být v budoucnu pod trestem vážně zakázány."
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Preißen-Wolfsmaterl
neben der Diersbacher Landesstraße zwischen Brunnern und Raad an der Einmündung des Güterweges Herrnberg
4776 Diersbach

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA