Nejlepší výletní cíle v Linci

Koláč, který nese stejné jméno jako toto město. Největší kostel v Rakousku. Nejstrmější adhezní dráha na světě. A to vše v docházkové vzdálenosti v jednom jediném městě. Linec, hlavní město Horního Rakouska, toho má ale ještě víc v záloze. Zde máte deset největších zajímavostí Lince. 10 položek, které si cestovatelé musejí bezprodmínečně odškrtnout, než z města zase odjedou.