©
© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/David Lugmayr: Winter in Oberösterreich
Winter in Oberösterreich - Dachstein Krippenstein
Hledám

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, poptávka) budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

Static Map

Trasa pro mountainbiky Almsee - Hochpfad - Offensee

Následující fotogalerii si můžete prohlížet pomocí tlačítek s šipkami (vlevo, vpravo).
Zvláštní vlastnosti
možnost zajistit stravu

Informace o túře a trase

 • Výchozí místo: 4645 Grünau im Almtal
 • Výchozí bod: Odbočit doprava před jezerem Almsee odbočkou Schwarzenbrunn na lesní cestu
 • Cílové místo: 4802 Ebensee
 • Cílový bod: Jezero Offensee v Ebensee, napojení se na cyklistické trasy pro horská kola 59 a 60 Fahrnaustube / Offenseerunde
Délka trvání: 1h 24m
Délka: 11,8 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 522m
Výškové metry (sestupně): 460m
Nejnižší bod: 589m
Nejvyšší bod: 1031m

Obtížnost:

střední

Panoráma:

skvělé panorama

Povrch cesty:

 • Úsek, kde se tlačí
 • štěrk, suť

Výhodné roční období:

 • jaro
 • léto
 • podzim
Trasa pro mountainbiky Almsee - Hochpfad – Offensee – region kolem jezera Traunsee


Příjezd přes Grünau im Almtal po cyklostezce Almtalradweg R 11 až k jezeru Almsee (přicestovat možno také železnicí až do Grünau im Almtal). Od severního břehu jezera Almsee, přesněji řečeno u odbočky Schwarzenbrunn, pokračujete relativně rovinatou stezkou Weißeneggbachforstraße podél idylického potoka až k první zatáčce. Po trochu příkrém terénu pokračujete po výše položené stezce, kolem chaty Weißenegghütte (není v provozu) směrem k chatě Gschirrhütte (ani tato není obhospodařovaná) až k nejvyššímu bodu stezky ve výšce 1029 m n. m. Poté z kopce až k jezeru Offensee. Tento úsek je něco!! Pozor!! Po velmi příkrých štěrkových úsecích a také velmi úzké pěšině doporučujeme kolo vést až k začátku lesní cesty!     
 
Když se dostanete na lesní cestu, pokračujete směrem k jezeru Offensee (u první křižovatky lze pokračovat rovně k hostinci Seeau), doprava podél jezera Offensee až k parkovišti. Tam: buď cesta až do Steinkohl (napojení na stezku pro horská kola Trans Salzkammergut) nebo po cyklostezce Solné komory/Salzkammergut Radweg směrem na jezero Ebensee nebo Bad Ischl. U zastávky Steinkogel lze také využít železnici.
Anebo odbočíte doprava směrem na Fahrnaustube a přes údolí Rindbachtal se dostanete do Ebensee Rindbach. Také zde je opět možnost využít železnici (nádraží Ebensee – příjezd/odjezd).  
 
Informace a cyklistické mapy Vám rádi poskytnout turistická informační centra prázdninového regionu Traunsee, člena Centra pro horská kola v Solné komoře, ale také Turistického svazu Almtal!
 
Důležité informace:
Prosíme Vás o zvýšenou pozornost a opatrnost, jednak kvůli pěším turistům, jednak s ohledem na jedinečnou chráněnou krajinnou oblast!  

Výškový profil

Kontakt & servis

Tourismusverband Traunsee-Almtal / Büro Almtal
Im Dorf 17
4645 Grünau im Almtal

Telefon: +43 7616 8268
E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at
Web: www.traunsee-almtal.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA

Výlet, túra - Podrobnosti

Detaily Mountainbike - horké kolo

 • Jízdní technika, technika jízdy: střední

Příjezd

parky

 • parkovací místa: 15

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou

Plánovač tras pro individuální turistiku

Otevírací doba

Vítejte na cyklostezkách mezi prázdninovými regiony jezera Traunsee a údolí Almtal, které lze používat!

Žádáme cyklisty, aby jezdili výhradně po oficiálních, vyznačených trasách a dodržovali smluvně stanovenou dobu užívání! Dvě hodiny po východu slunce a hodinu před západem slunce odpovídá přibližně následujícímu časovému rozpětí (letní čas):
Od 15. dubna do 31. července: 7.30 – 19.30 hod.
Od 1. srpna – do 15. září: 8.00 – 18.00 hod.
Od 16. září do 31. října: 9.00 – 17.00 hod.

Platí pravidla silničního provozu! Dbejte omezení provozu z důvodu provádění prací v lese a na stavbách!

Děkujeme za Vaše pochopení!

Ferienregion Traunsee/Prázdninový region Traunsee - IG Forststraße Weissenegg/Lesní cesta Weissenegg - Österreichische Bundesforste/Rakouské státní lesy – Tourismusverband/Turistický svaz Almtal

Děkujeme za férovost!

Způsobilost

jiné zvláštní schopnosti:

Pro horská kola a milovníky přírody

Bezbariérovost

Für Informationen beim Kontakt anfragen.

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.hornirakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.hornirakousko.cz. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.hornirakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.hornirakousko.cz. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.hornirakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.hornirakousko.cz nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.hornirakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.hornirakousko.cz. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.hornirakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.hornirakousko.cz. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.hornirakousko.cz pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.hornirakousko.cz nepovažujeme za náš vlastní. 

Mountainbike-Tour
Trasa pro mountainbiky Almsee - Hochpfad - Offensee
Výchozí místo: Grünau im Almtal

Délka trvání: 1h 24m

Délka: 11.8 km

Výškové metry, nadmořská výška: 522m

Obtížnost:

Panoráma: