Hledám
Hledat
Zavřít

Marterlweg A - Neumarkt - Markt

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis
Cílové místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis

délka trvání: 1h 59m
délka: 6,6 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 181m
Výškové metry (sestupně): 187m

nejnižší bod: 492m
nejvyšší bod: 670m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
Ostatní

powered by TOURDATA

Spolek "Heimat-Geschichte-Brauchtum" se s vděčností ujal úkolu sestavit "Neumarkter Marterlwege". Obětavý tým mohl navázat na historické dokumenty a brožury, které již různým způsobem osvětlily historii Neumarkt Marterl.

V obci Neumarkt se nachází řada božích muk a křížů u cest, které obohacují krajinu jako kulturní skvosty. Každá kaplička u cesty navíc vypráví individuální příběh: o zvláštních událostech, o starostech a útrapách lidí nebo třeba o vděčnosti toho, kdo ji postavil. Marterl jsou takříkajíc kamennými svědky historie.

MARTERLWEG NEUMARKT --- TRH

Přibližně 7,0 km a cca 190 hm
!!! Ne všechny jsou vhodné pro kočárky !!! viz popis

Začínáme na náměstí u obecního úřadu. Projdeme přes horní náměstí a odbočíme na křížovou cestu. Po této křížové cestě dojdeme ke všem zbývajícím zastavením.

N 3 KŘÍŽOVÁ CESTA - NEUMARKT
Třináct zděných zastavení. Dřevěné reliéfy jsou ve výklenku se skleněnou a železnou mříží. Malované obrázky byly nahrazeny (1906) současnými reliéfy. Renovace: 1947, 1988
Historie : V letech 1754-1848 se křížová cesta nacházela na strmém stoupání. Jednalo se pouze o obrazové pilíře. Sloupy a kamenné desky (u zastavení) jsou ze staré. Na současné místo byla přemístěna v roce 1848.
Tip na procházku : Jakmile dojdeme na Tannberg, zdržíme se a vychutnáme si panoramatický výhled.

N 2 TANNBERG - NEUMARKT
Přístupná kaple se židlemi, postavená v roce 1848, je 14. zastavením křížové cesty. U vchodu je železná mříž. Čtyři sloupy pocházejí ze staré křížové cesty. Renovace: V roce 2015 byla provedena rekonstrukce kostela sv. 1891, 1906, 1947, 1988; oltář (1988).
Historie: V roce 1988 byla odstraněna pohřební scéna a vznikl současný oltářní obraz. V roce 1994 byla na štítovou stěnu připevněna deska s Nejsvětější Trojicí.
Turistická nápověda: Před kaplí stojí náš křížek proti počasí.

N 4 POVĚTRNOSTNÍ KŘÍŽ - NEUMARKT/M.
Dřevěný kříž s vyřezávaným Pánem Bohem (střešní kříž).
Historie: V roce 1883 byl v kostele sv: Zhotovil ho v roce 1976 řezbář Langthaler (Pierbach). Předchozí z 50. let 20. století od sakristiána a řezbáře Ludwiga Miesenbergera byl po jeho smrti postaven na jeho památku na místě, kde zemřel (naproti Lestu 3).
Pokyny pro pěší: Jdeme po cestě z kopce, až se dostaneme na cestu směrem na Rudersdorf. Tam odbočíme vlevo. Krásná kaple je vzdálena asi 150 metrů.

N 6 HOLZHAIDERSKÁ KAPLE
Přístupná kaple, bez židlí. Hlavní postava: socha Fatimy. Na stěnách jsou čtyři obrazy svatých. Nápis: postavena 1929, renovována. 1992, 2014.
Historie: Kapli nechala postavit tehdejší majitelka paní Holzhaider, Markt 3 (Stiftinger), jako poděkování za uzdravení svého syna po těžké nemoci.
Tip: Po cca 250 m dojdete ke kapličce Kreuzstöckl, po levé straně.

N 7 ZERRKREUZ
Jedná se o jedinou dochovanou umrlčí lampu v Neumarktu. Její vrchol byl původně dutý a otvory byly zasklené. Zvláštností je 5 křížů na KS. Tato kaplička byla v létě 2021 renovována. Obrazy věnovali hasiči, zemědělský spolek, spolek seniorů a spolek soudruhů. Nápis 1664
Historie: Kaplička u cesty se nazývá Zerrkreuz, protože zde byl za francouzských válek roztrhán špeh s tažnými zvířaty. ( 4 kříže ) PESTKREUZ: V době morové epidemie v Neumarktu v roce 1664 se kapličce říkalo také "Süchenkreuz". Říká se také, že v bezprostřední blízkosti byly pohřbívány oběti moru.
Pokyny pro pěší: Jdeme po GW vpravo dolů do údolí, až se napojí na silnici B 125, předtím vlevo kaplička u cesty.

N 11 WEINGARTNER-MARTERL
Kamenný kříž vedle zazděné nápisové desky
Historie: V roce 1903 byl na místě, kde se nachází kostel sv: Nápis: " Venit mors velocita. Dne 4. dubna 1953 zde při nehodě zemřel Dr. Maximilian Weingartner, městský lékař v Neumarktu/M. V roce 1953 byl v Neumarktu zemřel Dr. Maxmilián Weingartner.
Pokyny pro pěší : Po silnici B 125 vpravo do obce, po 200 metrech uvidíme, poněkud chudě, kapličku v zahradě.

N 8 DENKMAIER -MARTERL
Široký žulový sloup s obrazovou nikou. Obr: Kryštofa. Nápis: ZVR GEDEN 1797 M K
Historie : V roce 1797 měl sedlák Michael Kappl nehodu s koňským povozem. Místo nehody se nachází nedaleko Kaplice (CZ). V roce 1960 byla KS přenesena do Summerau. V roce 1970 se rodina Denkmaierových ("da Postmeister") přestěhovala do Neumarktu, do nové budovy, po níž byl kříž vztyčen i v zahradě.
Nápověda: Po 50 metrech se podíváme přes silnici. Tam uvidíme obrázek.

N 9 MAYRWÖGER - OBRÁZEK
Plechová skříňka s obrázkem za sklem: Marie s dítětem na železné trubce.
Historie : Obrázek nechal v roce 1913 vystavit "Mayrwöger-Bäurin" s prosbou "pro děti". V roce 1988 jej restaurovali Michael Rabmer a Pichler Franz.
Tip: Po silnici B 125 uvidíte po 30 metrech další kříž.

N10 - WITZMANN - KREUZSTÖCKL
Žulová kaplička u cesty, vyobrazení katedrály v Mariazell, nad ní Maria s dítětem, na plechu. (Maloval Fr. Traxl)
Historie : Přícestná kaplička stávala u hasičské zbrojnice (Salzstr. 25) a ve 30. letech 20. století ji tehdejší majitel Dr. Leopold Strauß přemístil na současné místo. Tip na procházku : Asi o 100 metrů dále dojdeme k místu, kde se nachází pranýřový kámen. Dříve se nacházel na tržním náměstí.

NEUMARKTSKÝ PRANÝŘOVÝ KÁMEN
Žulový kamenný pilíř se štukovou výzdobou. Na vrcholu je umístěna kamenná koule. Ve spodní části je nyní vodní sloup. Na tomto místě bývala kamenná kašna.
Historie: Horní část pilířového kamene byla nalezena ve zdivu při renovaci domu na Salzstr. 10 v roce 2004. Tento historický poklad byl očištěn a spojen s předchozím podstavcem. V přeneseném významu znamená "pranýřovat" někoho veřejně vystavovat kvaziinstitucionálním způsobem. Jednalo se o trestní nástroj v podobě sloupu, dřevěného kůlu nebo plošiny, na které byla odsouzená osoba spoutána a veřejně předváděna.
Pokyny pro vycházku: Pokračujeme dál, odbočíme do ulice Raiffeisenstrasse a dále do ulice Pillhofstrasse, po ní dojdeme k Pillhoferovu sedlákovi, pak odbočíme doprava.

N 12 PILLHOFSKÝCH KAPLÍ
Vycházková kaple bez židlí, malý dřevěný oltář a krucifix u Lud. Miesenbergera. Obrazy světců po obou stranách
Nástěnný nápis: " Bůh žehnej a ochraňuj naši úrodu 18 J. A. R. 55
Historie: Historické záznamy nejsou k dispozici.
Pokyny pro pěší: 2. kaple v ulici Sportplatzstr. je vzdálena jen cca 30 metrů.

N 12 PILLHOFSKÝCH KAPLÍ
Kaple s obrazovou nikou, velkým obrazem s výjevem z Olivové hory a kovaným křížem.
Historie: Žádné další příběhy nejsou známy.
Tip na procházku : Pokračujeme dál a odbočíme vlevo do ulice Bergerweg, po které projdeme celým nově vybudovaným sídlištěm až na konec.

N 18 LEITL - MARTERL
Kamenná kaplička u cesty, široký sloup s obrázkem: Josefa vychovatele.
Historie: Na tomto místě prý v roce 1880 zahynul čeledín z fary s koňským povozem. Tehdejší majitel (Karl Leitl) přemístil původní kapličku na Pöstlingberg. Na oplátku získal od Köhla (Möhringd.) současnou kapličku a postavil ji.
Tip na procházku : Na druhé straně cesty vidíme 2. Kreuzstöckl.

N 19 LEITL 2- Kreuzstöckl
Kvádrový sloup s reverzním skleněným obrazem: Nejsvětější Trojice.
Historie: Křížový sloup stával u sadu Leitl (dnes Bergerweg 8). Na současné místo byl přemístěn při restaurování v roce 1996.
Tip: Cesta nyní vede do údolí ke Stroblmühle, cca 300 m lesem. Na trase koněspřežné železnice objevíme vlevo kapličku.

Milé maminky s kočárky! Vážení návštěvníci s chodítky!
AB HIER KINDERWAGEN- UNTAUGLICH

Cesta nyní vede strmě dolů do údolí ke Stroblmühle (kamenité) a pak opět prudce do kopce. Odbočte prosím směrem ke hřbitovu. Cesty se opět spojí u kaple Raml-Wirt (Feldstr. - Gröllerweg).

N 15 STROBLMÜHLSKÁ KAPLE "GOLDHAUBENKAPELLE"
Malá cihlová kaple s obrazovou nikou a železnou mříží. Obraz: Pieta na dřevěné desce.
Historie : postavena v roce 1817. Přestavěna v roce 1992 ženami z Goldhaubenu. (Obfr. Wabro Rosa) Nyní o ni ženy pečují.
Tip : Nyní procházíme kolem mlýna a kapli uvidíme po 100 metrech.

N 14 VOJENSKÁ KAPLE
Procházková kaple se dvěma lavicemi. Oltář se sochou Panny Marie. Na stěnách sbírky pomníků padlým z obou světových válek. Obrazy zesnulých. Členové ÖKB v rámech obrazů
Historie: Postavena v roce 1946 z vděčnosti, protože se synové vrátili z války v pořádku domů. Renovace: 1994, 2012 a 2021 (střecha). Nápis na stěně: "Ó Kriste, nemiň, vidíš, že zde je Maria".
Pokyny pro vycházku : Nyní se vrátíme k poslední kapli. Nyní jdeme po trase koněspřežné železnice vlevo, cca 300 m k Marterlu. (nahoře mírně vpravo).

N 16 PFAFFENBERG - KREUZSTÖCKL
Kamenná kaplička u cesty, široký sloup s lotrinským křížem. Obr: Reverzní skleněný obrázek: Nejsvětější Trojice Nápis: Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Historie: Historie není známa. Kamenný nápis: 1866
Tip : Po trase koněspřežné železnice jezdíme ještě chvíli.

KONĚSPŘEŽNÁ ŽELEZNICE - VIADUKTY
Viadukty koněspřežné železnice: Byly postaveny před rokem 1832. Byly to mosty přes řeky a údolní zářezy.
Historie: Tato dopravní tepna byla v provozu v letech 1832 až 1872. Hlavní dopravou bylo "bílé zlato" = SALT, provozována byla i osobní doprava. Mistr stavitel: Mathias v. Schönerer (pamětní deska na "Teiflskiře") u Steinmühle.
Nápověda: Před odpočinkovou lavičkou (č. 36) vede vpravo do kopce poněkud strmější cesta. Na konci lesa vede asfaltová cesta. Pokračujte směrem ke kostelu. Asi po 100 metrech se vlevo nachází kaplička u cesty.

N 31 LEHNER-Foisner - MARTERL
Bývalý náhrobek. Obrázek: 12. zastavení křížové cesty: Ukřižování Krista. Nápis: Křižovatka: Ukřižování Krista: INRI
Historie : Rodina Foisnerova postavila tento náhrobek jako ozdobu zahrady. Obraz namalovala paní Traxlová ze Schlagu v Grünbachu.
Tip: V cestě pokračujeme po této asfaltové cestě. Po 400 m dojdeme k

N 20 RAML-WIRT - KAPLE
Malá cihlová kaplička, s obrazovou nikou a železnou mříží. Obrázek: Maria s dítětem jako zachránkyně ubohých duší z očistce. Nápis: "Mrtvé dítě s hříchem": Nápis: Zdrávas, Maria
Historie : Jedná se o druhou nejstarší dochovanou drobnou památku (cca 16. století). O kapličku pečují a udržují ji ženy z Goldhaubenrunde. Obnova: 2004
Tip : Přejděte silnici, kolem hřbitova, přes silnici B 125 a uvidíte další kříž nad náspem.

N 24 BEIRLBÄCK - KREUZSTÖCKL
Kvádrový sloupek s plechovým obrázkem: Maria s dítětem. Lotrinský kříž na kamenné kouli.
Historie: Historie není známa.
Tip na procházku : Poslední cesta vede zpět ke kostelu přes Bäckergasse. Misijní kříž je naší poslední zastávkou na jižní straně.

N 1 MISIJNÍ KŘÍŽ
Dřevěný kříž s plechovou stříškou, vyřezávaný dřevěný Kristus. Nápis: KŘÍŽ: MISIE 1927
Historie: Misionářský kostel sv: Nápis: Postaven u příležitosti misie v roce 1927.

Zveme k hlavnímu oltáři farního kostela ke krátké modlitbě.


Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Výhodné roční období
  • jaro
  • léto
  • podzim
  • časná zima

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Marterlweg A - Neumarkt - Markt
Verein "Heimat - Geschichte - Brauchtum"
4283 Bad Zell

telefon +43 664 3457941
E-Mail rudolf.kaineder@aon.at
web www.muehlviertel.at/oesterreich-tou…
https://www.muehlviertel.at/oesterreich-tour/detail/430008882/marterlweg-a-neumarkt-markt.html

Mluvíme následujícími jazyky

německý

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis
Cílové místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis

délka trvání: 1h 59m
délka: 6,6 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 181m
Výškové metry (sestupně): 187m

nejnižší bod: 492m
nejvyšší bod: 670m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
Ostatní

powered by TOURDATA