Hledám
Hledat
Zavřít

Marterlweg F - Matzelsdorf - Dingdorf

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis
Cílové místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis

délka trvání: 1h 13m
délka: 14,7 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 303m
Výškové metry (sestupně): 303m

nejnižší bod: 545m
nejvyšší bod: 678m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
Ostatní

powered by TOURDATA

Spolek "Heimat-Geschichte-Brauchtum" se s vděčností ujal úkolu sestavit "Neumarkter Marterlwege". Obětavý tým mohl navázat na historické dokumenty a brožury, které již různým způsobem osvětlily historii Neumarkt Marterl.

V obci Neumarkt se nachází řada božích muk a křížů u cest, které obohacují krajinu jako kulturní skvosty. Každá kaplička u cesty navíc vypráví individuální příběh: o zvláštních událostech, o starostech a útrapách lidí nebo třeba o vděčnosti toho, kdo ji postavil. Marterl jsou takříkajíc kamennými svědky historie.

MARTERLWEG F Matzelsdorf- Dingdorf - 15 km - Cyklistická verze

Začínáme na náměstí a přes ulici Salzstraße míříme do ulice Bindergasse. Na křižovatce na Tannbergu se držíme vpravo a míříme do lesa k první zastávce.

N 6 HOLZHAIDERSKÁ KAPLE
Procházková kaple bez židlí. Hlavní postavou je socha Fatimy, na stěnách jsou čtyři různé obrazy svatých Nápis: Postavena v roce 1929 - renovována v roce 1929 a 2014.
Historie: Kapli nechala postavit tehdejší majitelka, paní Holzhaiderová z Neumarktu 3, jako poděkování za uzdravení svého syna po těžké nemoci.
Tip: Po stejné cestě dojdete 300 metrů ke kamennému pomníku.

N 7 ZERRKREUZ
Jedná se o jedinou dochovanou umrlčí lampu v Neumarktu. Její vrchol byl původně dutý a otvory byly zasklené. Zvláštností je 5 křížů na KS. Tato kaplička byla v létě 2021 renovována. Obrazy věnovali hasiči, zemědělský spolek, spolek seniorů a spolek soudruhů. Nápis 1664
Historie: Kaplička u cesty se nazývá Zerrkreuz, protože zde byl za francouzských válek roztrhán špeh s tažnými zvířaty. ( 4 kříže ) PESTKREUZ: V době morové epidemie v Neumarktu v roce 1664 se kapličce říkalo také "Süchenkreuz". Říká se také, že v bezprostřední blízkosti byly pohřbívány oběti moru.
Pokyny pro řidiče: Pokračujte po silnici GW. Po dobrých 150 metrech přijedeme k další kapličce u cesty vpravo u vysílače.

M 1 LEHNER - MARTERL
Kaple s železnou mříží ve výklenku s vitrážovým obrazem (sv. Anna) Renovace v roce 1995.
Historie : Obraz namalovala paní Maierová z Alberndorfu. Žádná další historie není známa.
Směr jí zdy: Pokračujte dolů údolím a po 50 metrech dojdete k další kapličce vpravo před statkem.

M 2 KOHLBERGER -KAP.
Přístupná kaple bez židlí. Hlavní obrázek: Srdce Panny Marie, pod ním malá soška: Panna Maria s dítětem. Nápis: 19 A. u. K.K. 10 ( Alois a Katharina Kohlbergerovi.
Historie: Historie není známa.
Pokyny k jízdě: Pokračujeme k další odbočce vlevo, rovně asi 500 m lesem, kolem domu vpravo, naším cílem je příjezdová cesta GW u Stadler Rudersdorf 14

M 3 STADLER - KAPLE
Malá zděná kaplička se zamřížovaným výklenkem. Uvnitř tři sochy a pamětní deska.
Historie: Nápis: Stádl: Na památku pana Georga Fischera, který na tomto místě utrpěl 8. srpna 1929 ve věku 29 let infarkt při svozu obilí.
Pokyny pro řidiče: Kaplička u cesty se nachází asi 30 metrů směrem k domu vlevo.

M 4 STADLER - MARTERL
Široký žulový sloup s obrazovou nikou a drátěným plotem. (V současné době) Bez vyobrazení) Jinak historie Nejsvětější Trojice: Nápis na kameni: JHS Historie není známa. Pokochejte se krásným výhledem na Kefermarkt a hrad Weinberg.
Pokyny pro řidiče: Jedeme z kopce až těsně před Lasbergerstr. (20 m) Marterl trůní vpravo nad náspem silnice.

M 5 EISCHIELN - KAPLE
Malá cihlová kaplička se železnou mříží, sádrová socha Fatimy.
Dějiny: V roce 1894 byla v kostele sv: Obnovena v roce 1990 ženami z Neumarktu Goldhauben.
Směr jízdy: Nyní jedete po Lasbergerstr. směrem na Linec. Asi po 1 km přijedete ke kapličce (po levé straně). Na této křižovatce odbočte vlevo. Kaple se nachází přímo na křižovatce.

M18 DANTLINGER - KAPLE
Cihlová kaple se zamřížovaným výklenkem. Hlavní obrázek: Svatá rodina, vlevo: Nejsvětější srdce Ježíšovo, vpravo: Nejsvětější srdce Mariino Historie: V roce 1994 přenesena z domu Dantlinger (Loisinger) do domu Pangl (Ruhsam). Kaple byla silně poškozena při dopravní nehodě, proto byla zbourána a znovu postavena. Od majitele a Kindermanna Josefa
Pokyny pro řidiče: Pokračujeme po nákladní cestě a asi po 400 metrech přijdeme vpravo ke krásné kapličce u cesty. Poté pokračujeme rovně po silnici GW (směrem na Dingdorf, cca 1,5 km).

M 11 WIRT-KREUZSTÖCKL
Široký sloup s cínovým obrázkem: Panna Maria s dítětem. Nápis: "Panna Maria s dítětem": Maria, oroduj za nás! Kamenný nápis: Maria Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria: MARIA 1839: JHS GP MARIA 1839
Historie: Kostel sv: Dům před křižovatkou byl "da Krempl-Wirt" Ještě dříve byl "Kiesenhofer Wirt", podrobnější historie není známa.
Pokyny pro řidiče: Celým lesem (cca 1,5 km) po silnici přijdeme na okraj obce Dingdorf, vpravo je nová kaple.

M 15 OBERSCHÖFEROVA KAPLE
Přístupná kaple bez židlí. Socha Fatimy, obrázky svatých: Maria s dítětem, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Nejsvětější Srdce Mariino. Skleněný krucifix.
Dějiny: Křížová chodba s oltářem a křížovou cestou s oltářem: Byla přestavěna kolem roku 2015 - 2020.
Cesta autem: Musíme jet směrem na Hagenberg. Po průjezdu kolem hasičské zbrojnice přijdeme po 100 m ke kapli.

M 17 DINGDORFERSKÁ KAPLE
Malá pochozí kaple s železnou mříží a jehlancovou střechou z plechu. Hlavní obrázek: Maria s dítětem. Li. Ježíš Re. Marie Nápis: Maria s Ježíškem: Maria, oroduj za nás.
Historie: Mše sv: (tradice: z místopisné knihy Neumarkt, p. Affenzeller H.): Byla postavena v roce 1810 obcí z vděčnosti za to, že Francouzi v roce 1809 nepřišli do Dingdorfu.
Pokyny pro řidiče : Jedeme asi 500 metrů z kopce po slibné silnici GW a pak odbočíme doprava směrem na Schiernersdorf.

M 22 SCHÖFEROVA KAPLE
Přístupná kaple bez židlí, s oltářem, sochami a krucifixem. Rok výstavby 1871
Příběh: Bratrovi sedláka Augnstila se zjevila bílá postava. Viděl ji jen on, řekla mu: "Padl jsem ve švédské válce a jsem pohřben ve Wartbergu; když budeš kopat tam, kde jsi mě viděl, najdeš zakopané peníze. Promluv si se sousedem, vykopej je a rozděl se o ně. Zaplať 6 mší ve Wartbergu". Soused o tom nechtěl nic vědět, kopal sám a zaplatil 6 mší. Peníze použil na opravu svého domu a stavbu kaple. Když se ve Wartbergu sloužila mše, bylo ve Schiernersdorfu slyšet zvonění zvonů. Bratr sedláka z Augstilu upadl do velké deprese, protože se nestalo to, co říkalo zjevení, a po 2 letech zemřel.
Tip pro řidiče : Pokračujeme po nákladní silnici ( GW ) přes Lasberger Landstraße. Přícestná kaplička se nachází na křižovatce. (vpravo)

M 21 UNTERBAUN `KREUZSTÖCKL
Přícestná kaplička ze žuly. Se 2 obrazovými výklenky, na žulovém podstavci. Maria s dítětem, Ježíš s trnovou korunou.
Dějiny: V roce 1928 byl na místě kříže postaven pomník sv: Podle starého sedláka se kolem kapličky u cesty točily čarodějnice. On sám byl kdysi shromážděnými čarodějnicemi obtěžován. Vytáhl nůž a jednu čarodějnici zranil. Druhý den se dozvěděl, že jeho budoucí snacha leží v posteli s bodnou ranou ... ( Ústní tradice)
Tip pro řidiče: Touto cestou projíždějte osadou, dokud les neskončí vpravo, pak uvidíte kapličku.

M 30 KRISTWÖGERSKÁ KAPLE

Kamenem obložená kaple se železnou mříží zajištěnou obrazovou nikou. Obsah kaple byl v prosinci 1993 ukraden, nyní je uvnitř socha Fatimy.
Historie: Když se v roce 1950 přestavoval velmi zchátralý dům kristwögerů, slíbila tehdejší manželka sedláka Maria Brandstätterová, že nechá postavit kapli, pokud se při přestavbě nestane nehoda. Kapli postavil v roce 1954 soused Franz Lamplmeier.
Pokyny pro řidiče: Jdeme po cestě. Po této cestě se držíme až k silnici B 125, po které jedeme asi 1 km. Sloup se nachází u autobusové zastávky.

M 31 BURMER-Kreuzstöckl
Krásný barokní sloup ze žuly. S vyobrazením Svaté rodiny. S nápisem: L S L 1781 (Schwandner) Historie: Toto místo bylo shromaždištěm pro pěší pouť do Mariazell. (Ústní tradice)
Pokyny pro řidiče : Po odbočení vlevo ze silnice B 125 pokračuje cesta po asfaltové silnici. Po přejetí dálnice S 10 odbočíme po cca 100 m vlevo do lesa. Přícestná kaplička se nachází téměř přesně uprostřed lesa.

M 32 WASTL MARTERL
Bývalý náhrobek, plechový obrázek: Maria s dítětem (namaloval pan Horky z Trosselsdorfu) Nápis: 1909 S.A.R. (Ramberger).
Historie: 1907 Josef Ramberger (Wastl i. Möstling) zemřel při porodu. Matka jen o vlásek unikla smrti. V roce 1909 se ženě narodila dcera (Katharina). Z vděčnosti byla postavena kaplička, která byla v roce 1933 vysvěcena. (Ústní tradice)
Směr jí zdy: Vyjedeme z lesa směrem na Möstling. Přícestná kaplička se nachází na příjezdové cestě k domu Geier-Haus. (vpravo)

M 34 GEIER MARTERL
Široký žulový sloup. Plechový obraz: Maria s dítětem Nápis: 1840 Historie: Kapličku u cesty sem přinesl a postavil majitel víkendové chaty.
Tip pro řidiče: Kaplička je vidět 50 metrů od ní směrem na Möstling.

M 33 MÖSTLING - KAPLE
Přístupná kaple se dvěma lavicemi a oltářem. Hlavní figura: kříž. Dále čtyři sochy a šest obrazů svatých. Nápis: "Kostel sv: G.G (zvon) IST 1812
Historie: Během bouře byla veškerá zemina z "hintere Leiten" spláchnuta do údolí Gusen. Kaple byla postavena v roce 1812 k modlitbám, aby se to již nikdy neopakovalo. (Ústní tradice)
Pokyny pro řidiče: Vraťte se před most, pokračujte doprava po "Krail`n-Weg" zpět do Neumarktu. U rybníka odbočíme vlevo, u vozové hradby opět přijedeme ke 2 Pillhoferovým kapličkám.

N 12 PILLHOFSKÝCH KAPLÍ
Přístupná kaple bez židlí, malý dřevěný oltář a krucifix u Lud. Miesenbergera. Po obou stranách obrazy světců.
Historie: Bližší historie není známa. Nápis na zdi: " Bůh žehnej a chraň naše plodiny 18 J. A. R. 55
Cesta autem: 2. kaple je vzdálena jen cca 30 m.

N 13 KAPLÍ PILLHOF
Kaple s obrazovou nikou, velkým obrazem s výjevem z Olivové hory a kovářským křížem. 2. kaple s nápisem na zdi je vzdálena jen asi 30 metrů: Otče, je-li to možné, nechť mě tento kalich mine. Historie: Žádné další příběhy nejsou známy.
Příjezdové cesty: Po ulici Sportplatzstr. do ulice Spielplatzstraße. Pokračujte vlevo přes Schulstr. na B 125, poté odbočte na náměstí ke kostelu.

N 1 MISIJNÍ KŘÍŽ
Dřevěný kříž s plechovou střechou. Vyřezávaný dřevěný Kristus. Nápis: KŘÍŽ: MISIE 1927
Historie: Postaven u příležitosti misie v roce 1927.

Farní kostel zve ke krátké modlitbě.


Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Výhodné roční období
  • jaro
  • léto
  • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Marterlweg F - Matzelsdorf - Dingdorf
Verein "Heimat-Geschichte-Brauchtum"
4212 Neumarkt im Mühlkreis

telefon +43 664 3457941
E-Mail rudolf.kaineder@aon.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis
Cílové místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis

délka trvání: 1h 13m
délka: 14,7 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 303m
Výškové metry (sestupně): 303m

nejnižší bod: 545m
nejvyšší bod: 678m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
Ostatní

powered by TOURDATA