Hledám
Hledat
Zavřít

Urnenfriedhof

Tiefgraben am Mondsee, Oberösterreich, Österreich
Spolek přátel kremace "Die Flamme" byl založen ve Vídni v roce 1885.
Na kremační fond přispěli i zájemci z regionu Mondsee. 6)

Místní skupina Mondsee byla založena v roce 1928. Je to doloženo v časopise Landesverein für Oberösterreich "Die Flamme" (5. svazek č. 1) z května 1928 - nalezeno v archivu VGA ve Vídni: "... V Mondsee byl zvolen předsedou dosavadní plátce, lesní úředník Gruber. Podporovali ho osvědčení muži jako doktor Müller, ředitel banky Weiß, místní radní Gerstbauer a jeho přítel Radner. Ke všeobecné radosti zakládající schůze souhlasil kamenický mistr Huber, rovněž dlouholetý příznivec plamenného pohřbívání, že místní skupině poskytne pozemek na ideálním místě u jezera pro stavbu urnového háje. Bylo rozhodnuto zahájit přípravné práce, aby v dohledné době mohli urny pohřbívat i kremačníci z Mondsee... 7)

Spolek kremačního fondu, k němuž patřili i krematoristé z Mondsee, byl v roce 1938 převeden na "Ostmärkische Feuerbestattung". Ta dopisem z 28. září 1942 předala urnový háj tržnímu městu Mondsee. V tomto dopise se zmiňuje o možné potřebě přemístění urnového háje v souvislosti s výstavbou říšské dálnice. 8)

Můj dotaz se nyní zaměřil na otázku, kde byl urnový hřbitov v roce 1928 zřízen. Podrážděné bylo tvrzení "... pozemek na ideálním místě u jezera...". V dopise z roku 1942 je pozemek uveden. Na tomto místě se urnový hřbitov nachází dodnes. Byl vybudován na místě, kde se nachází dodnes. Nemusel být přemístěn. Označení "u jezera" si vysvětluji tím, že pro vídeňský spolek je Mondsee u jezera a z pozemku máte krásný výhled na jezero.

6) www.vga.at/id/%20996
7) Die Flamme - časopis hornorakouského spolku - 5. díl č. 1 s. 10.
8) Srov. archiv VGA Vídeň, dopis "Ostmärkische Feuerbestattung" z 26. září 1942.


  • Prohlídka možná pouze zvenku

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Urnenfriedhof
Hilfberg
5310 Tiefgraben am Mondsee

telefon +43 6232 4166
E-Mail info@ortedesglaubens.at
web www.ortedesglaubens.at/mondsee
https://www.ortedesglaubens.at/mondsee

kontaktní osoba

Pfarre Mondsee
5310 Mondsee am Mondsee

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA