Hledám
Hledat
Zavřít

Bezirksalten- und Pflegeheim

Gaspoltshofen, Oberösterreich, Österreich
Historie: U příležitosti 60. výročí vlády císaře Františka Josefa v roce 1908 se obecní správa pod vedením starosty Erasma Bürstingera rozhodla postavit chudobinec. Domov měly spravovat a pečovat o něj terciářky, které již v Gaspoltshofenu působily. Děkan Meingassner poskytl komunitě bezplatně stavební pozemek v blízkosti kláštera. Tento dar schválil v roce 1909 také biskupský ordinariát. Brzy poté však mezi komunitou a terciářkami vznikly neshody ohledně správy domu. Zahájení stavby se odkládalo, dokud se farnost nedomnívala, že se bez chudobince obejde, neboť se domnívala, že Baldingerova nadace (klášter) se stejně bude muset ujmout starých a nemocných lidí. Chudobinec (Gaspoltshofen č. 45) byl přesto v roce 1911 postaven. V roce 1960 získala obec tuto budovu, známou jako "Josefsheim", od církve a připojila ji ke stávajícímu domovu důchodců. V letech 1962-1964 byly provedeny rozsáhlé adaptační a renovační práce. Domov byl znovu otevřen 4. října 1964. Když v roce 1972 sestry Panny Marie Gaspoltshofen opustily, situace se zásadně změnila. Okres se rozhodl postavit novou budovu. Jako místo stavby byl vybrán Schlömerfeld. Otec Stelzhammer získal tento pozemek v roce 1917 prodejem luk ve Weinbergu a zahrad v Gaspoltshofenu za účelem přemístění hřbitova. Stavební práce byly zahájeny 19. března 1974. Plány počítaly s 65 obytnými a 34 ošetřovatelskými místy, jakož i s pokoji pro personál, bytem správce a bytem pečovatelky. Náklady na výstavbu činily 50 milionů šilinků.
Výstavba nového okresního domova důchodců a domova pro seniory: Slavnostní položení základního kamene nového okresního domova důchodců a domova pro seniory se uskutečnilo v červenci 2009. Plánovaný termín stěhování do nové budovy je rok 2011/2012.
O následné využití stávající budovy je postaráno. Plánují se bytové jednotky pro "asistované bydlení" a řada dalších možných využití.
Více informací na: baph.gaspoltshofen@shvgr.at
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
  • rakouská známka životního prostředí

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Bezirksalten- und Pflegeheim
Klosterstraße 12
4673 Gaspoltshofen

telefon +43 7735 6561 - 0
E-Mail baph.gaspoltshofen@shvgr.at

kontaktní osoba

Bezirksalten- und Pflegeheim

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA