Picknick am See in Oberösterreich

Rezervace ubytování

Děti
Období cesty: 2 Počet nocí
Podrobné možnosti hledání
Lokální vymezení:
Lokální vymezení
Hledat ubytování
Hledám prostory ...

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, nepovinné údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, poptávka) budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o informační povinnosti (Prohlášení o ochraně osobních údajů)

Společnost Oberösterreich Tourismus GmbH klade velký důraz na ochranu osobních dat, ke kterým patří veškeré informace, vztahující se k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám. Vaše data mohou být zpracovávána pouze na základě zákona nebo smluvních dohod, s vaším souhlasem nebo v rámci oprávněných zájmů ke konkrétním a definovaným účelům (č. 6 GDPR).

1. Navázání kontaktu / Poptávky

Máte možnost zasílat poptávky prostřednictvím našich webových stránek nebo telefonicky. Vámi sdělené údaje (např. e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo, zájmy) budou využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice).

 

2. Informace o novinkách a akcích (newsletter); Convention News

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost objednat si zasílání informací o novinkách. Potřebujeme k tomu vaši e-mailovou adresu a prohlášení s vaším souhlasem s odběrem newsletterů. Pokud se přihlásíte k odběru informací o novinkách a akcích, zašleme vám potvrzovací e-mail, s odkazem, ve kterém potvrdíte své přihlášení k odběru newsletterů (možnost dvojí volby).

Za tím účelem budou uložena vámi sdělená osobní data k automatickému zpracování (e-mailová adresa, zájmy a eventuálně oslovení, jméno a příjmení). Tyto údaje budou využívány výlučně k zasílání informací o novinkách a nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Kliknutím na odhlašovací tlačítko (umístěné v každém newsletteru) můžete samozřejmě kdykoli a zdarma odebírání novinek zrušit.Zájemci o Convention Bureau Oberösterreich / Oberösterreich Tourismus GmbH mají možnost odebírat "Convention News". Potřebujeme k tomu vaši e-mailovou adresu a prohlášení s vaším souhlasem s odebíráním informací o novinkách. Pokud se přihlásíte k odběru newsletterů, zašleme vám potvrzovací e-mail, s odkazem, ve kterém potvrdíte své přihlášení k odběru informací o novinkách (možnost dvojí volby).

Za tím účelem budou uložena vámi sdělená osobní data k automatickému zpracování (e-mailová adresa, zájmy a eventuálně oslovení, jméno a příjmení). Tyto údaje budou využívány výlučně k zasílání informací o novinkách a akcích (pokud uvedete telefonní číslo i ke kontaktům prostřednictvím telefonu), k zasílání pozvánek na společenské akce pořádané pro jednotlivé obory, na odborné exkurze, ke zprostředkování nabídek střižených na míru a poptávek na poradenské služby pro váš podnik a nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Samozřejmě můžete kdykoli a zdarma odvolat odebírání novinek i zrušit telefonní kontakt pomocí odkazu tagung@oberoesterreich.at.

3. Objednávky katalogů

Na našich webových stránkách máte možnost vyžádat si katalogy, pohlednice, atd. Údaje, které nám sdělíte (oslovení, jméno, příjmení, adresa, e-mail; eventuálně: titul, telefonní číslo) budou použity výlučně za účelem zaslání požadovaných produktů a poskytnuty pouze v případě, že to bude vyžadovat zpracování vašeho požadavku (např. poskytovateli služeb v turistice, zpracovateli zakázky). S potěšením vám zašleme nové aktuální vydání. Pokud si nebudete přát žádné další poštovní zásilky, můžete je kdykoli zrušit pomocí e-mailu na adrese abbestellen@oberoesterreich.at.

4. Žádost o zaměstnání

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost zaslat svoji žádost o zaměstnání. Sdělené osobní údaje (jméno, kontakt, datum narození, národnost, podklady spojené se žádostí o zaměstnání, doklady) budou společností Oberösterreich Tourismus GmbH využity výlučně během procesu výběru uchazeče o zaměstnání na konkrétní vypsanou pracovní pozici, resp. vaše z vlastní iniciativy zaslané žádosti o zaměstnání budou uloženy a automaticky zpracovávány.

Vaše data budou uložena v naší evidenci po dobu 12 měsíců pouze s vaším výslovným souhlasem, který lze kdykoli odvolat pomocí e-mailu, zaslaného na adresu karriere@oberoesterreich.at.

Uchovávání vašich údajů se řídí právními ustanoveními na ochranu osobních dat.

5. Semináře

Přes naše internetové stránky máte možnost se přihlásit na semináře. Vámi poskytnuté údaje (oslovení, křestní jméno a příjmení, telefon, e-mail, firma, adresa) použije firma Oberösterreich Tourismus GmbH výhradně v souvislosti se semináři (organizace, provedení, vyúčtování) a předá je dále pouze tehdy, je-li to potřebné v rámci vyřizování (např. poskytovatelům seminářů / lektorům, zpracovatelům zakázek).

6. Poskytování dat

Vaše údaje mohou být poskytnuty pouze s vaším souhlasem, nebo pokud je to zapotřebí v rámci plnění zakázky (např. zpracovateli zakázky).

7. Cookie

Naše webové stránky využívají cookie. Jedná se o malé textové soubory, ukládané prostřednictvím webového prohlížeče ve vašem koncovém zařízení. Nemohou způsobit žádné škody. Umožňují pouze analyzovat využití webových stránek a usnadňují uživateli používání webových stránek, rovněž slouží pro evidenci statistických údajů o využívání webových stránek a analýzy pro zlepšování nabídek. Některé cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení až do okamžiku, než je vymažete. Při vaší další návštěvě webových stránek nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč.

Odpovídající konfigurací vašeho prohlížeče můžete použití cookií sami ovlivnit; webový prohlížeč zpravidla disponuje možností ukládání cookií omezit, nebo jej zcela zakázat. Deaktivace cookií může omezit funkčnost našich webových stránek. On-line informace o cookiích podniků většinou spravují webové stránky www.aboutads.info (USA) nebo www.youronlinechoices.com (EU).

8. Nástroje pro analýzu webu

a) Google Analytics

Tyto webové stránky využívá aplikace Google Analytics, služba pro webovou analýzu společnosti Google Inc. ("Google"). Systém Google Analytics používá tzv. "cookie", tedy textové soubory, ukládané ve vašem počítači, umožňující analýzu využití webových stránek. Informace, vytvořené pomocí cookií o tom, jak využíváte danou webovou stránku (např. IP-adresa, přístup, datové toky, doba setrvání na stránce, použitý prohlížeč a koncové zařízení, jazyk a země) jsou přenášeny a ukládány na serveru společnosti Google v USA. Jako provozovatel těchto internetových stránek máme opodstatněný zájem na jednoduché analýze využívání našich internetových stránek, abyste je jako uživatelé mohli jednoduše a efektivně ovládat, a abychom mohli průběžně pracovat na jejich dalším vývoji.

V případě aktivace anonymizace IP adresy (Funkce "_anonymizeIp()") bude vaše IP adresa, zjištěná společností Google, omezena pouze na členské státy Evropské Unie nebo jiné smluvní země, které dříve uzavřely Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Ve výjimečných případech však může být plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování výkazů o aktivitě webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webových stránek a internetu. Tyto informace Google eventuálně předá třetím osobám pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy, nebo pokud je třetí osoba pověřena společností Google zakázkou na jejich zpracování.

Pomocí pluginů (zásuvných modulů) pro webové prohlížeče můžete zamezit zaznamenávání údajů o užívání webových stránek, vytvářených cookiemi pro Google. Můžete k tomu využít tento plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pokud používáte internet na vašem mobilním koncovém zařízení, můžete zabránit ukládání cookií, podobně jako u stolních počítačů kliknutím na deaktivační tlačítko Google zobrazené dole.

Bližší informace o podmínkách využívání a ochraně dat naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/cz.html resp. na adrese https://policies.google.com/?hl=cs. S poskytovatelem máme uzavřenou smlouvu o zpracování zakázek.

Deaktivovat Google Analytics

Aktivovat Google Analytics

b. Ostatní nástroje internetových analýz

Naše internetové stránky využívají funkce různých nástrojů internetových analýz jako např. Webalizer, AW-Stats, které pracují s log soubory a z části podléhají GPL (General Public License). Za tímto účelem se používají cookies, které umožňují analýzu používání internetových stránek jejich uživateli. Takto získané informace se přenesou na náš server a tam jsou uloženy. Můžete tomu zabránit tím, že váš vyhledávač nastavíte tak, aby nemohly být cookies ukládány.

Tyto nástroje používáme pro marketingové a optimalizační účely, zvláště k analýze využívání našich internetových stránek a na tomto základě rozšiřujeme funkce a nabídky a neustále můžeme vylepšovat pocit z využívání. Pomocí statistického vyhodnocování chování uživatele můžeme naši nabídku zlepšovat a sestavovat ji pro vás jako uživatele zajímavějším způsobem. Z toho pramení také náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů. Získané údaje (např. IP adresa) jsou ukládány a dále zpracovávány pseudonymizované nebo anonymizované. Zpracování dat probíhá na základě právních ustanovení (§ 96 (3) TKG i č. 6 (1) pís. a (Schválení) a/nebo f (oprávněný zájem) der GDPR).

9. Doba archivace

Principiálně mohou být vaše údaje uloženy do skončení smluvního vztahu, resp. v souladu se zákonem stanovenými archivačními a promlčecími lhůtami.

10. Sociální sítě

Na těchto webových stránkách jsou umístěny odkazy na sociální sítě Facebook, Instagram, YouTube, Google Plus a Twitter, znázorněné tlačítky s příslušným logem. Tato webová stránka nevyužívá žádné pluginy těchto sociálních sítí, a proto neumožňuje předávání dat o uživatelích.

11. Autorské právo

Tyto webové stránky jsou spolu s celým svým obsahem (obrázky, videa, hudba, texty, grafika, výtvarné řešení, atd.) chráněny autorským právem.

12. Vyloučení odpovědnosti

Přes velmi pečlivý výběr informací si neklademe nárok na jejich správnost a kompletnost; jakákoli záruka za obsah je vyloučena. Za obsah všech odkazů, které jsou na stránkách uvedeny, s výjimkou údajů uvedených pod www.hornirakousko.cz, www.vyletyrakousko.cz a www.oberoesterreich-tourismus.at výslovně odmítáme nést odpovědnost; za obsah informací, které jsou tam uvedeny, odpovídá příslušný poskytovatel služby.

U informací o servisních službách se jedná o nezávazný přehled. Obsah byl zpracován na základě velmi pečlivých rešerší, přesto si neklademe nárok na úplnost a správnost všech informací. Údaje mohou být kdykoli změněny a aktualizovány. Záruka za obsah a za odkazy je výslovně vyloučena.

13. Vaše práva

Máte právo být informováni o zpracování vašich osobních dat, rovněž máte právo na jejich opravu, vymazání, omezení, přenos, odvolání a vznesení námitek. Pro uplatnění těchto práv kontaktujte našeho pracovníka, odpovědného za ochranu dat:

KPMG Security Services GmbH
Kudlichstraße 41, 4020 Linz
DSBA-TourismusOOE@kpmg.at 
+43 732 6938-2611

Na ochranu vašich osobních dat budou v případě pochybností vyžádány doklady potvrzující vaši identitu.