© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Landschaft im Mühlviertel
Grüne Hügellandschaft im Mühlviertel
Hledám
Hledat
Zavřít

Janská cesta

 • vhodné pro rodiny
 • umělecky zajímavý, -á, -é
 • vícedenní túra
 • okružní cesta
 • možnost ubytování

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4282 Pierbach
Cílové místo: 4282 Pierbach

délka trvání: 25h 0m
délka: 84,0 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 2.860m
Výškové metry (sestupně): 2.855m

nejnižší bod: 489m
nejvyšší bod: 980m
Obtížnost: střední
Kondice: těžký, -á,-é
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Turistická cesta

powered by TOURDATA

3denní trasa Start a cíl Janské cesty je v mühlviertelské obci Pierbach. Výchozím bodem je veřejné parkoviště v centru obce, ve směru od Lince po levé straně za hostincem Fasching. Odtud vede turistická cesta nejprve přes Pierbach směrem na Linec. Několik metrů za tabulí obce vede odbočka doprava, nahoru na Ramlberg a dál ke statku Irxenmayer. Zde se nachází studánka "Johannesbrunnen" a kaple Anděla Strážce, oficiální začátek Janské cesty. Kdo chce, může si prohlédnout stáčecí zařízení na „Irxwasser“ a – o kousek dál – kulový mlýn, nebo chvíli rozjímat v kapli.

Cesta pokračuje dolů ke Kleine Naarn, kousek podél potoka a pak zase lesem nahoru do obce Kaining. Mírným stoupáním a klesáním půjdete po lučních a lesních cestách směrem na Schönau. Za obcí se vydáte do kopce ke skalnímu útvaru "Herrgottsitz". V této prohlubni ve tvaru sedadla se údajně Pán Bůh usadil k odpočinku poté, co stvořil svět. Traduje se též, že toto místo sloužilo k pohanským obětním rituálům. K nově vybudovanému vrcholovému kříži se dostanete bez větší námahy. Odtud je jen kousek k prvnímu místu pro přenocování na rekreačním statku rodiny Kriechbaumer.

Následující úsek Janské cesty je snadný. Vede ke zřícenině Prandegg, kde si můžete vychutnat nádherný panoramatický výhled až do Alp. Odměnou za výstup na věž může být občerstvení ve zdejší taverně.

Po posilnění se vydáte dolů do údolí řeky Waldaist a hned zase do kopce, směrem na Stiftung a Reith, kde je opět možnost přenocování na statku u rodiny Wurm. Teď už to není daleko ke skalnímu útvaru Herzogreitherfelsen, který je vidět už z dálky. Výstup vám usnadní v kameni vytesané schůdky a lanové zábradlí, takže si můžete vychutnat výhled. Ještě dnes svědčí pozůstatky podpěr pro pilíře a palisády o tom, že na vrcholu kdysi stával dřevěný hrad. Ve válečných časech byl pravděpodobně útočištěm zdejších obyvatel. Několik obětních misek svědčí i zde o rituálních obřadech v dávné minulosti. Kříž u skály připomíná zázračnou záchranu selky. Žena pracovala se svým mužem v lese, když náhle uklouzla a zřítila se z vysoké skály. Jako zázrakem zůstala téměř bez úhony viset na větvi stromu. Z vděčnosti zde pak oba postavili kříž.

Janská cesta pokračuje do obce St. Leonhard bei Freistadt, kde je opět možnost noclehu. Tady se vyplatí navštívit poutní kostel, jehož původ sahá do začátku 12. století. Varhany od Lorenze Franze Richtera pocházejí z r. 1753.

U hostince Kirchenwirt v centru obce St. Leonhard začíná cesta ke kapličce Bründlkapelle. Byla postavena v roce 1728 na staré cestě z obce St. Leonhard do Ennsedtu. Uvnitř je socha "Neposkvrněného početí Panny Marie". Kaplička se nazývá podle pramene, který dříve vedl dovnitř. Později se voda s mírným obsahem radonu shromažďovala ve žlabu za kaplí. Časem volný odtok pramene poklesl a teď vytéká přes oválnou misku zasazenou do krásné žulové zdi. Vodě ze studánky připisují obyvatelé a návštěvníci silné léčivé účinky, zejména na oči a uši.

Cesta pokračuje do kopce přes Haiderberg do obce Langfirling kolem statku rodiny Zimmer, kde opět můžete přenocovat, a do Waldfeldu s nedalekým šibeničním vrchem "Galgenbühel". Rytíř Christoph Haim, pán z Reichensteinu, nechal v roce 1570 vybudovat na pozemcích Robischhofu hrdelní soud, i dnes stále viditelný mezi stromy, který měl zastrašovat a demonstrovat jeho sílu poté, co se poddaní vzbouřili kvůli zvýšené robotě a dalším poplatkům. Zda se někdy na šibenici konala poprava, není doloženo.

Dál půjdete lesem z kopce a podél silnice až na louku mezi dvěma říčkami. Tady se Schwarze a Weiße Aist stékají a tvoří tzv. Waldaist. Na dřevěných lehátkách můžete odpočívat a dívat se, jak oba proudy symbolicky hodně přinášejí, ale i odnášejí. Kdo chce tady skončit, může přenocovat v centru.

Dál půjdete k naučné louce a kousek podél Weiße Aist až ke smyčce Aistschlinge. Vzhledem k tomu, že je hodně zarostlá, doporučujeme vyzout boty a prozkoumat potok ve studené vodě. Janská cesta pak pokračuje po lučních a polních cestách kolem přírodního kina a obce Nadelbach, až k odpočívadlu Maisnester, kde si můžete udělat přestávku.

Pak půjdete zase do kopce kolem usedlostí majitelů silberbergských pálenic. Tady se můžete posilnit sklenkou pálenky nebo likéru před výstupem ke kříži Kammerer Kreuz. Odtud je nádherný výhled na vrcholky Alp. Než nastoupíte k závěrečnému úseku tohoto dne do Kaltenbergu, můžete strávit v kapličce chvilku v rozjímání a zamyšlení.

Než přijdete do centra Kaltenbergu, vede turistická cesta vede kolem kapličky u pramene a studánky "Augenbründl". Podle pověsti se tady pasáčkovi kdysi zjevila v lípě Matka Boží. Už před mnoha sty lety tady byla Boží muka s obrazem Panny Marie. Podle farní kroniky sem každý rok přicházelo mnoho poutníků z okolí. Traduje se i to, že mnohé modlitby byly vyslyšeny. Kaltenberg se stal druhým nejvýznamnějším mariánským poutním místem v Mühlviertelu. Vzhledem k tomu, že obraz Panny Marie byl v Božích mukách vystaven vlivům počasí, byl údajně kolem r. 1550 několikrát přenesen do farního kostela v Unterweißenbachu, vzdáleného čtyři kilometry. Záhadným způsobem se však vždycky vrátil do Kaltenbergu. Ve farním kostele se stále nachází socha Panny Marie, jejíž stáří se odhaduje na zhruba 500 let. Studánka Augenbründl, přibližně 150 metrů severně od původní kaple, byla uctívána jako léčivý pramen už kolem r. 1600, především na oční choroby. Teprve v r. 1971 byl dosud volně vytékající pramen zachycen a vzniklo zde odpočinkové místo. Možnost noclehu v hotelu Neubauer.

Svěží a odpočatí se vydáte z centra po křížové cestě z kopce do Unterweißenbachu, vstupní brány regionu Mühlviertler Alm. Projdete kolem 14 kapliček s typickým kamenným zdivem a absolvujete převýšení 200 m. Střechy kapliček jsou zakončeny papežským křížem, dřevěné reliéfy vytvořil sochař Felix Weiß z Liebenau. Osmé zastávce na křížové cestě se říká podle zabudované kamenné misky na vodu „Schüsselkapelle“.

Jste v Unterweißenbachu, kde můžete přenocovat v hotelu Fürst. Unterweißenbach je hospodářským a společenským centem zdejšího regionu. Za prohlídku zde stojí mimo jiné farní kostel zasvěcený Sv. Mikuláši s krásnou síťovou žebrovou klenbou. Obec brzy projdete a vydáte se po strmé cestě do kopce ke skalnímu útvaru Wegererstein. Nazývá se podle nedaleké usedlosti Wegerer, patřící rodině Seiser. Odměnou za namáhavý výstup na nejvyšší bod Unterweißenbachu je krásný pohled na obec a na Kaltenberg.

Cesta pokračuje kolem horské chaty u Loveckého pohádkového parku Hirschalm, jehož chatky lákají k přenocování, až k lesní poustevně "Einsiedlerklause". Zde žila poustevnice Sv. Kříže, Sr. Leonilla Wahlmüller, známá svojí dobrotou a laskavostí, která pomohla zástupům poutníků svojí radou a útěchou. Už od svých 17 let si přála žít na tomto energetickém místě nedaleko svého rodného domu. Zemřela v r. 1996 ve věku pouhých 61 let.

Celý kopec vyzařuje zvláštní energii. Ne nadarmo se nachází blízko poustevny žebřík, na kterém se země setkává s nebem. Jako součást poutní cesty symbolizuje sílu svátosti pomazání nemocných.

Dál pokračujete lesem až na přírodní plošinu, na které stojí harlingsedtský vrcholový kříž. Odtud je opět krásný výhled na krajinu Mühlviertler Alm, ještě než se vydáte cestou z kopce do Königswiesenu, kde můžete přenocovat v hostinci Karlinger. Půjdete kolem viklanu v obci Mötlas, kolem Bischofbergu a zase nahoru ke zřícenině Ruttenstein. Kdysi obrovský hrad se sedmi věžemi, jehož historie sahá až do 12. století, patří ještě dnes k nejpůsobivějším zříceninám v zemi a je prokazatelně největším opevněním v Rakousku. Vychutnejte si nádherný výhled z věže a sklenku dobrého moštu v nedaleké chatě, než se vydáte na závěrečnou etapu do Pierbachu.

Délka: zhruba 84 km
Čas chůze: tři nebo čtyři denní etapy, výstupy a sestupy vyžadují dostatek sil. Doporučujeme naplánovat túru raději na čtyři dny.
výchozí bod: veřejné parkoviště v centru obce Pierbach

další informace:
 • vícedenní túra
 • okružní cesta
 • možnost ubytování
 • Přírodní zážitek

Podrobnosti - vycházky
 • tématická cest
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
 • Vhodné pro skupiny
 • Vhodné pro seniory
 • Vhodné pro jednotlivce
 • Vhodné s přáteli
 • Vhodné ve dvou
Výhodné roční období
 • jaro
 • léto
 • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Janská cesta
Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
Markt 19
4273 Unterweißenbach

telefon +43 50 7263 - 31
E-Mail anfrage@muehlviertel.at
web www.johannesweg.at
web www.muehlviertel-urlaub.at/
http://www.johannesweg.at
https://www.muehlviertel-urlaub.at/

Navštivte nás také na

navštiv naši fanouškovskou stránku na Facebooku navštiv nás na Instagram

Mluvíme následujícími jazyky

německý
anglicky

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4282 Pierbach
Cílové místo: 4282 Pierbach

délka trvání: 25h 0m
délka: 84,0 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 2.860m
Výškové metry (sestupně): 2.855m

nejnižší bod: 489m
nejvyšší bod: 980m
Obtížnost: střední
Kondice: těžký, -á,-é
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Turistická cesta

powered by TOURDATA